Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בבית
. . beterem .
.
סיכום "משעמם לי"
איזה נקודות תכניסו לחיבור בהבעה על: מה למדת מהסיפורים כאן?
באינטרנט יש דברים מסוכנים, וצריך להתנהג בזהירות.
לחץ חברתי יכול לגרום להתנהגות מסוכנת.
לא תמיד אנשים מתרשמים ממי שלוקח סיכונים.
בענייני בטיחות חשוב לא לתת ללחץ חברתי לגרום לנו לקחת סיכונים
סתם מפחידים אנשים לגבי האינטרנט.
אנשים לא מבינים מה הכיף בלעלות לגג.
כולם יודעים בדיוק מתי מצב מסוכן ומתי לא.
עם קצת מחשבה לפני.. אפשר למנוע פגיעות.

נא לבחור תשובות נכון מאוד! כדאי לחשוב רגע לפני, להיזהר ולא לקחת סיכונים מיותרים. נכון, אבל יש עוד.... נראה לך ?
לפי התשובות שלך, נראה שלא ממש למדת משהו היום !!!

 

 

המשך

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה