Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בבית הספר
.
חזרה
.
הדלקת מדורה המשך

    

למה תומר התלקח?

וודקה = אלכוהול שהוא חומר דליק. אבל, מה שנדלק אינו הנוזל עצמו אלא האדים שלו!
לכן, כששופכים חומר דליק על אש, האדים שלו שמתפזרים בסביבה נדלקים – וכך כל הסביבה נדלקת!
עוד על מה עושים כדי למנוע ולהתמודד עם שריפה - כנסו לפרק בטיחות אש (נפתח בחלון חדש) 
    
 
   

הקליקו על מקום אחד בביה"ס בו עדיין לא ביקרתםאם ביקרתם בכל המקומות בביה"ס, עברו לסיכום

.
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה