דוגמה ליחידה מתודית שלמה

(הקישוריות המודגשות מחברות אותך לדפי העבודה / משחק)

 

הליצן הגנדרן

(חשוב לציין כי התלמיד הלומד את היחידה "הליצן הגנדרן" עובד על סיפור שלם כיחידת לימוד. להבדיל מהסדנה בה נלמד נעסוק/נלמד בפרט אחד או שניים מתוך היחידה, שהם חלק מהתהליך החווייתי ללמידה שלמה)

 

מטרת העל

1.    התלמיד יפתח מודעות פונולוגית.

2.    התלמיד יבצע אנליזה וסינתזה למילים.

3.    התלמיד ישפר את מהירות ורציפות הקריאה

4.    התלמיד יקרא מילים תבניתיות.

5.    התלמיד ידייק בקריאתו.

6.    התלמיד יבין את הנקרא.

7.    התלמיד יתרגל כתיבה על-פי הנחיות נתונות.

 

מטרות רגשיות

הגברת המוטיבציה ללמידה בכלל ולקריאה בפרט. העלאת קצב העבודה, פיתוח לומד עצמאי.

 

מטרות אופרטיביות

התלמיד יקרא את הצלילים במסגרת צירופים, מילים.

התלמיד יקרא טקסט שלם.

התלמיד יפרק וירכיב צלילים למילים.

התלמיד יכתוב מילים על-פי ההוראות.

התלמיד ויקרא ויבין הוראות בדפי העבודה.

התלמיד ישער השערות מתוך הסיפור.

 

מטרות התנהגותיות

התלמיד ישער השערות עפ"י התמונה ומכותרת.

התלמיד יקרא טקסט שלם.

התלמיד יפרק וירכיב מילים תבניתיות מצלילים מצורפים.

התלמיד יזהה אותיות מוספיות בטקסט.

התלמיד ימצא ויסמן את האותיות המוספיות בטקסט.

 

 

הפעילות

שיקול דעת פדגוגי

עזרים

ואמצעי המחשה

ביצוע והפקת לקחים

1.

קריאה מילים תבניתיות מהסיפור

קישור בין המילה הכתובה למילה הנהגית, חשיפה למילות הסיפור.

עידוד קריאה תבניתית והעשרת אוצר המילים התבניתיות.

קריאת מילים תבניתיות, משפרת את מהירות הקריאה והשטף מכיוון התלמיד ישקיע פחות אנרגיה בפענוח המילה ויהיה פנוי יותר לקריאה מהירה והבנה תוך כדי קריאה.

כרטיסי הברקה של מילים חדשות מהסיפור

 

 

הערה:

(יש חשיבות למילוי פרטים בעמודה זו לשם העמקה, משוב לגבי פעילות התלמיד והתקדמותו.

עמודה זו יש למלא לאחר השיעור כסיכום לפעילות התלמיד.

 לדוגמה: התלמיד התלהב מפעילות זו עבד יפה או היה קושי מסוים בפעילות זו ו...)

 

לתלמיד יש זמן בלתי מוגבל לקרוא את המילה, לחזק באסטרטגיית חלוקה לצלילים ואחר כך לקרוא את המילה ברצף ובקול רם.

לאחר שהתלמיד קרא טוב את המילים, התלמיד יהפוך את כרטיסי המילים תוך הברקה יקרא את המילים במהירות שליפה.

2.

חזרה על מילים חדשות

על התלמיד להקיף בעיגול כל מילה בטבלה בצבע אחר,

כל מילה מופיעה 3 פעמים

כאשר התלמיד קורא קריאה מרחפת, מספר פעמים, הוא משפר את מהירות הקריאה שלו ומשפר את יכולת הקריאה התבניתית שלו.

מבחינה רגשית מתרגל לטקסט פחות חושש ממנו.

דף עבודה – קריאת מילים בטבלה הקף

 

3.

השלמת מילים

השלמת צליל חסר בתוך מילה

פיתוח מודעות פונולוגית, וחזרה על כל הצלילים. בנוסף, הפעילות מאפשרת קריאה נוספת של המילים.

דף עבודה – השלמת מילה 1 - 2

 

4.

הרכבה של מילים תבניתיות הרכבת מילה תבניתית נתונה (מתוך מחסן מילים) מתוך מגוון צלילים. על התלמיד להקפיד על רצף צלילים נכון.

פיתוח מודעות פונולוגית, הדגשת צליל בתוך מילה, חזרה על כל הצלילים.

חידוד הבנת חוקי הקריאה והכתיבה. לדוגמא:

ה-ר-פ-ת-ק-ה מסתיימת בה' שותקת.

דף עבודה – הרכבת מילה תבניות חסרות + מחסן צלילים להשלמה

 

5.

פירוק והרכבה של מילים בתים 1-2

התלמיד בוחר מילים מתוך הסיפור, שהתקשה לקרוא, ומפרק אותן תחילה בעזרת האצבעות ובקול רם, אחר כך בכתיבה וניקוד בתוך חלונות. לבסוף עליו לכתוב את המילה השלמה.

פיתוח מודעות פונולוגית, הרחבת אוצר מילים תבניתי, כאשר התלמיד יעבוד על מילים מתוך הסיפור, הוא ירגיש בטוח יותר לקרוא את הסיפור, וכן יקרא אותו בשטף ובמהירות.

דף עבודה –הרכב מילים מצלילים עמ' 2-3

 

 

6.

מילים זהות (בתים 1-2)

על התלמיד למצוא זוגות מילים זהות.

עבודה על אוצר מילים תבניתי, שטף ומהירות קריאה.

דף עבודה – מתח קו בין מילים זהות

 

7.

קריאת מודל משותפת בתים 1-2.

המורה קוראת עם התלמיד את הסיפור, קריאה רהוטה ואיטית מדגישה סימני פיסוק (יחידות משמעות). התלמיד עוקב ומשתלב בקריאה..

מראה לתלמיד כיצד לקרוא, כיצד להתייחס לסימני הפיסוק. מאתגרת לקראת הטקסט, פיתוי והעלאת המוטיבציה לקריאה.

ספר – הליצן הגנדרן

 

8.

קריאה של הטקסט

התלמיד קורא את הטקסט

מדידת זמן

תרגול קריאה

סיפור

סטופר

 

9.

פירוק מילים חדשות לצלילים

חשיפה למילים חדשות מהסיפור. תחילה בעזרת האצבעות ובקול רם אוחר כך בכתיבה וניקוד בתוך חלונות.

פיתוח מודעות פונולוגית. כאשר התלמיד יקרא מקבץ נוסף של מילים מהסיפור, הוא יקרא את הסיפור יותר בשטף, ישקיע פחות זמן ואנרגיה בפענוח המילים, ויתפנה להבנה תוך כדי קריאה.

דף עבודה – פירמידה

 

10.

קריאת מודל – קטע עמ' 6

המורה קוראת עם לתלמיד את הסיפור, קריאה רהוטה ואיטית מדגישה סימני פיסוק (יחידות משמעות). התלמיד עוקב ומשתלב בקריאה, מקל על קריאתו.

מראה לתלמיד כיצד לקרוא, כיצד להתייחס לסימני הפיסוק. מאתגרת לקראת הטקסט, פיתוי והעלאת המוטיבציה לקריאה.

ספר – הליצן הגנדרן

 

11.

קריאה של הטקסט

התלמיד קורא את הטקסט

מדידת זמן

תרגול קריאה

ספר – הליצן הגנדרן

סטופר

 

12.

השלמת מילים בקטע נתוןקלוז (עמ' 6)

התלמיד מקבל את הסיפור ועליו להשלים את הסיפור על-פי הסיפור.

שיפור הבנת הנקרא. פיתוח דיאלוגיות עם הטקסט.

דף עבודה סיפור – קלוז

 

13.

קריאת מודל

המורה מקריאה לתלמיד את הסיפור, קריאה רהוטה ואיטית מדגישה סימני פיסוק (יחידות משמעות). התלמיד עוקב עם עיפרון מילה אחר מילה, עוזר להפנים מילים תבניתיות, מקל על קריאתו.

מראה לתלמיד כיצד לקרוא, כיצד להתייחס לסימני הפיסוק. מאתגרת לקראת הטקסט, פיתוי והעלאת המוטיבציה לקריאה.

סיפור

 

14.

מילים נרדפות

על התלמיד לחבר בקו מילים נרדפות

פיתוח מודעות לאוצר מילים עשיר, העשרת אוצר מילים, שיפור רצף קריאה של מילים.

דף עבודה – מילים נרדפות (מתוך הסיפור) 1 - 2

 

15.

מילים המחזקות ומדגישות אחת את השנייה

על התלמיד לחבר בקו מילים המשמשות לאותה הכוונה למשל משלוח  מנות – מתנות וכד'

 

פיתוח מודעות לאפשרות של שימוש במילים דומות לחיזוק כוונת הכותב, העשרת אוצר מילים, שיפור רצף קריאה של מילים.

דף עבודה –

מילים המראות על כוונה דומה.

 

16.

תפזורת רצף

על התלמיד למצוא מילים מנוקדות ממחסן המילים בתוך תפזורת בלתי מנוקדת.

הבחנה חזותית של מילים נתונות מהסיפור. עבודה על קריאה תבניתית בשטף. המשך חיזוק קריאה תבניתית ככל שידע לקרוא יותר טוב ירגיש יותר נינוח עם הטקסט וישקיע פחות אנרגיה בקריאה.פיתוח ושיפור המודעות הפונולוגית.

דף עבודה – תפזורת רצף

 

 

קריאת סיפור מבוך

על התלמיד לקרוא את הסיפור במהירות, על-פי המסלול הנתון לו.

חזרה ותרגול – התמצאות במרחב, פיתוח מיומנויות שטף ומהירות קריאה, גמישות בכיווני קריאה. בנוסף, עבודה על התחום הרגשי: יציאה מקיבעון, ביטחון עצמי, התמודדות עם קושי, התמודדות עם דבר חדש ולא מוכר.

דף עבודה – מבוך ליצנים לחג פורים

 

17.

הרכבה של מילים תבניתיות

פיתוח מודעות פונולוגית, פירוק והרכבת מילים תבניתיות.אנליזה וסינתזה.

תבניות חסרות +

מדבקות צלילים להשלמה

 

18.

קריאה של הטקסט

התלמיד קורא את הטקסט

מדידת זמן

תרגול קריאה

ספר – הליצן הגנדרן

סטופר

 

19.

ונהפוך הוא

התלמיד יחבר בקו מילה והיפוכה

העשרת אוצר המילים, שיפור רצף קריאה של מילים.

הבנת הנקרא. תרגול קריאה מרפרפת.

דף עבודה – ונהפוך הוא

 

20.

בחירת מילים לפורים

התלמיד יבחר ויצבע רק מילים הקשורות לחג פורים מטבלת מילים נתונה.

דף עבודה –  חג שמח

 

21.

 

יחיד/יחידה – רבים/רבות

התלמיד והמורה משחקים.

מתקדמים על-פי מה שמורה הקובייה, ועל-פי הסימנים המוסכמים שעל המסלול. המשימה השלמת הטבלה, כל אחד בתורו ממלא משבצת ריקה בטבלה. מנצח מי שהגיע ראשון לסוף המסלול.

להכניס לקצב עבודה, העשרת אוצר המילים, עבודה על דקדוק, מילים תבניתיות, שטף קריאה.

יחיד רבים –

משחק מסלול להשלמת המילים כולל טבלה

לוח משחק מסלול

לוח משחק רביעיות

כרטיסי רביעיות

הוראות משחק

 

 

אפשרות אחרת לתרגול – משחק מחשב

הערה: ניתן להשתמש בכל מסלול משחק ניטראלי. מתקדמים על המסלול ומרימים כרטיסים, לפי הסדר כרטיסים ומניחים אותם במקום הנכון על לוח היחיד/רבי – זכר/נקבה.

1. לצרף לוח זכר נקבה

2. משחק מסלול ריק.

22.

קריאה חוזרת של הסיפור ותזמון וספירת השגיאות

תרגול חוזר

ספר – הליצן הגנדרן

 

23.

 

אותיות מוספיות – מ.ש.ה ו.כ.ל.ב. (בית מס' 6)

חשיפה לכרטיס ניווט. המורה תעבור עם התלמיד על כרטיס הניווט ותבהיר לו נקודות לא ברורות. בשלב השני, על התלמיד לפרק את האותיות המוספיות מהמילה התבניתית.

הפרדה והבחנה בין מילים שלמות לצלילים מוספים למילים.

עבודה על כתיב נכון, לשון ודקדוק, שפה תקנית וחוקי כתיבה.

כרטיס ניווט ודף עבודה – הסיפור עמ' 6

 

24.

פעולות שעושה הליצן

על התלמיד לבחור מכל בית בסיפור איזה פעילויות הליצן מבצע.

הבנת הנקרא, קריאה מרפרפת, כתיבה.

פיתוח דיאלוגיות עם הטקסט, קריאה ואחר כך כתיבה.

שיפור שטף ומהירות הקריאה.

דף עבודה – טבלה להשלמה על-פי הסיפור

 

25.

מילים בחרוזים 

התלמיד קורא את המילים בקול מניח על השולחן הפוך, מערבבים את הכרטיסים ומשחקים זיכרון. מי שממלא את לוח המשחק שלו ראשון הוא המנצח.

 

חיזוק המודעות הפונולוגית, מילים תבניתיות, שטף ומהירות קריאה.

מילים בחרוזים 1 - 2 –כרטיסי מילים תבניתיות מתחרזות וטבלה

 

 

26.

יחיד/יחידה – רבים/רבות

התלמיד והמורה משחקים במשחק רביעיות עליהם לצבור מה שיותר סדרות של כרטיסים תואמים, עפ"י כללי משחק רביעיות.

להכניס לקצב עבודה, העשרת אוצר המילים, עבודה על דקדוק, מילים תבניתיות, שטף קריאה.

משחק רביעיות
36 קלפי משחק
(12 סדרות)

 

27.

תפזורת

על התלמיד למצוא מילים מנוקדות ממחסן המילים בתוך תפזורת בלתי מנוקדת.

הבחנה חזותית של מילים נתונות מהסיפור. עבודה על קריאה תבניתית בשטף. המשך חיזוק קריאה תבניתית ככל שידע לקרוא יותר טוב ירגיש יותר נינוח עם הטקסט וישקיע פחות אנרגיה בקריאה.פיתוח ושיפור המודעות הפונולוגית.

דף עבודה –
תפזורת חג פורים שמח

 

28.

מסלול חלול

התלמיד יבנה בעצמו את המסלול במילים שבחר מתוך הסיפור

מודעות פונולוגית, מילים תבניתיות, שטף קריאה, כתיבה

דף עבודה – מסלול חלול –(סוף טוב הכל טוב)

 

29.

מילים מבולבלות

על התלמיד ליצור מילה מהצלילים המבולבלים

עבודה על מודעות פונולוגית, קריאת מילים תבניתיות, שטף קריאה וכתיבה נכונה.

דף עבודה –
מגדל של אותיות בניתי

 

30.

תשבץ לפורים

הבנת הנקרא, הבנת שאלות, מילוי והבנת הוראות

 

תשבץ לפורים

 

31.

כתוב סוף לסיפור

על התלמיד לכתוב על מה חולם הליצן כשהוא נרדם.

התלמיד יכתוב על מה חולם הליצן (עמ' 7)

 

32.

יחיד/יחידה – רבים/רבות

על התלמיד לשלים רביעייה של כרטיסים המשלים סדרה המטרה היא למלא לוח משחק שלם, מי שמשלים ראשון מנצח.

להכניס לקצב עבודה, עשיית דף עבודה מלא, העשרת אוצר המילים, עבודה על דקדוק, מילים תבניתיות, שטף קריאה, מורפולוגיה, תרגול כתיבה

יחיד רבים –

לוח משחק רביעיות

כרטיסי רביעיות

 

33.

צבע את הליצנים

התלמיד יצבע את הליצנים.

 

דף עבודה – בתוך
ספר – הליצן הגנדרן
(עמ' 10-11).
 

 

סיכום: (חשיבות למילוי פרטים, העמקה, משוב לגבי פעילות התלמיד והתקדמותו)

דוגמה כיצד צריך למלא את הטבלה

הפן הלימודי: התלמיד רוב הזמן עובד יפה. ניכרת התקדמות רבה. התלמיד קורא במהירות ובשטף. מדי פעם מתעכב כשיש מילה חדשה, קורא בלב ואחר כך בקול. התלמיד משתף פעולה מצוין במשך המשחקים הלימודיים.

הפן הרגשי: התלמיד מתחיל באי חשק את השיעור.

התלמיד מבין שיש רצף קבוע של פעולות במהלך השיעור וצריך שתהיה גמישות ואפשרות לשינויים.

התלמיד מתלהב מהמשחקים הלימודיים ומשתף פעולה.

התלמיד מתלהב מכך שהסיפור נכתב עבורו וששמו מופיע בסיפור ובפעילויות.