יחיד-יחידה-רבים-רבות
גרור את הכרטיסים למקומם בטבלה.