הוראות למשחק מסלול

מטרה משחקית: לצבור את מרב המילים

מטרה לימודית: דיוק ושטף קריאה

אביזרים:

 

לוח משחק

כרטיסי משחק:

 

1. כרטיסי מילים

2. כרטיסי צלילים

 

חיילים

קובייה

מקרא:  

הרם קלף מילה

קבל תור נוסף

עצור, הפסדת תור

הרם קלף צירופים

 

מהלך המשחק:

כל משתתף בתורו מטיל את הקובייה, מי שזכה בערך המספרי הגבוה מתחיל ראשון. במקרה של שוויון מטילים את הקובייה שנית.

מתקדמים בכיוון השעון על-פי הערך שמורה הקובייה.

 

מי שעצר על משבצת ירוקה – מקבל תור נוסף.

מי שעצר על משבצת אדומה  עוצר. מפסיד תור.

מי שעצר על משבצת עליה מצויר  מרים כרטיס מילים. קורא את המילה המופיעה עליה. אם קרא נכון הכרטיס נשאר ברשותו, אם שגע מחזיר את הכרטיס לתחתית הערימה.

מי שעצר על משבצת עליה מצויר   מרים כרטיס צלילים, קורא בקול את הצליל המופיע עליו. אם קרא נכון לוקח את הכרטיס ומוסיף אותו לאוסף כרטיסי הצלילים, בהמשך ינסה להרכיב מהן מילים מן המילים התבניתיות שלמד או מילים אחרות אותן אפשר להרכיב מצלילים אלו.

 

מנצח:

מי שצבר יותר מילים – כרטיסי מילים כולל מילים שהרכיב בעצמו מכרטיסי הצלילים שקיבל.

חשוב לקבוע מראש את משך המשחק. המשחק יכול להסתיים עם סיום איסוף הכרטיסים או בתום סיבוב על הלוח או בסיום משך זמן מסוים.