logo-new

 

שילוב משחק בלמידה – למידה בדרך חווייתית

משחק – למה?

תמי יהושע וד"ר יחיאל פריש

שאנן – המכללה האקדמית הדתית לחינוך, קרית שמואל חיפה

 

 

שילוב משחק בלמידה – למידה בדרך חווייתית

משחק – למה? (המאמר המלא)

דוגמה ליחידה מתודית שלמה

סדנאות

תבניות משחק מסלול

לדוגמאות משחק נוספות אנא פנו

לאתר מרכז משאבים – מכללת שאנן