י"ד חשון ה'תשע"ט | 23/10/2018 17:57:37
סגל אקדמי >> טפסים למילוי והורדה
טפסים למילוי והורדה
         

או"ח משרד החינוך - טפסים

כוח אדם בהוראה - משרד החינוך

משרד החינוך, מינהל הכשרה, השתלמות והדרכה לעובדי הוראה, האגף להכשרת עובדי הוראה נספחים בחוברת מינהל סגל עובדי הוראה

 


  שאלון עובד/ת הוראה (עמותה)
  שכר מרצים ומדריכים (עובד עמותה)
  טופס פרטי - מרצה אורח (עובד עמותה)
  עבודה בשעות נוספות, אש"ל ונסיעות (עובד עמותה)
  בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב פרטי במסגרת תפקידי הדרכה (עובד עמותה)
  טופס הערכה לעבודה מעשית
  דו"ח המדריך/כה על ביקור בשיעור
  דו"ח אימונים לסמסטר א'
  דו"ח אימונים לסמסטר ב'
  טופס פרטים - מורה מאמן
  טופס בקשה לצילום
  טופס הזמנת ציוד
  הזמנת תדפיסים לקורסים
  שאלון עובד הוראה - משרד החינוך (עובד מדינה)
  כרטיס עובד 0101/130 (עובד מדינה)
  עבודה בשעות נוספות, כוננויות, קריאת פתע, אש"ל ונסיעות - מדינת ישראל
  בקשה לאישור קצובת נסיעה (עובד מדינה)
  טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב פרטים-משרד החינוך
  בקשה לאישור פרסומים לניקוד וגמול השתלמות (עובד מדינה)
  בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים להשתלמות (עובד מדינה)
  בקשה למענק שעות השתלמות לשנה"ל ה'תשע"א (משרד החינוך)
  בקשה לאישור קצובת נסיעה (עובד עמותה)
  טופס דיווח על שעות פרטניות למרצה