י' ניסן ה'תש"פ | 04/04/2020 18:34:25
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי

המרכז להשתלמות ולימודי המשך במכללת שאנן מקיים מגוון השתלמויות ומערך לימודים למורים בפועל ולמורים בשנת שבתון.
במסגרת המרכז לומדים מאות מורים מכל הזרמים – הממלכתי, הממלכתי דתי, החינוך העצמאי וחב"ד, במסלולים שונים ובקבוצות לימוד נפרדות המיועדות – למורים משתלמים.
תוכניות הלימודים והמסגרת הכללית של ההשתלמויות נמצאת תחת פיקוח של האגף להכשרת עובדי חינוך והוראה ושל הגף להשתלמות עובדי הוראה ומזכות את המורים המשתלמים במלוא הזכויות הנובעות מכך.
ההשתלמויות במכללה מוכרות על-ידי "קרנות ההשתלמות" ועומדות בכל דרישותיהן. הן מוכרות לצורך הענקת גמול-השתלמות עפ"י הנחיות משרד החינוך וכן למענק שעות, להסבת תחום התמחות או מסלול.
למכללה יש הכרה מלאה כמוסד אקדמי מהמועצה להשכלה גבוהה והיא מוסמכת להעניק תואר אקדמי B.Ed.. רוב הקורסים הניתנים במסגרת המרכז להשתלמויות ולימודי ההמשך, מוכרים לצורך קבלת תואר B.Ed..
במכללה נפתח גם מסלול ייחודי ונפרד לר"מים ומורים בכירים המעוניינים להשלים תואר אקדמי.
לרשות המורים המשתלמים עומדים: ספרייה עשירה ומגוונת, עזרים אור-קוליים, מרכז משאבים להכנת שיעורים ועבודות, סדנאות לפיתוח אמצעי המחשה בהוראה, סדנאות להתנסות מעשית ויחידות מחשב.
כמו כן, קיים במכללה מרכז להוראה מתקנת בו מקבלים המורים קורסים בתחום ליקויי למידה בקריאה ובחשבון. במרכז זה מתקיימות סדנאות לאבחון ליקויים והתאמת דרכי טיפול.
מלבד קורסי הבוקר יתקיימו גם קורסים קצרים בני 112-28 שעות בשעות אחה"צ והערב. קורסים אלה מיועדים להעשרה כללית בתחומים שונים למשתלמים סדירים וכן למורים שירצו להצטרף ללימודים בשעות אחה"צ והערב. חלק מהקורסים פתוחים לקהל הרחב.
בקורסים מסוימים משולבים סיורים לימודיים להשלמת הנושאים הנלמדים בקורס.
במכללה משתלמים מורים בעלי השקפות עולם שונות ואנו מקדמים את כולם בברכה אך מוצאים לנכון להדגיש כי המשתלמות נדרשות להופיע במכללה בשמלות/חצאיות ובחולצות צנועות.
בטוחים אנו שאווירת הבנה וסובלנות תשרור במכללה, תוך כיבוד דיני תורת ישראל.
בברכה,
ד"ר ערן לויזון
מנהל המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי
 לימודים במרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי
 מסגרות הלימודים
 הרשמה ושכר לימוד
 תקנות, נהלים וסדרי לימוד
 הקורסים המוצעים בשנה"ל תשע"ב
 לוח תאריכים לשנת הלימודים תשע"ב 2012-2011
 כתובת וטלפונים חשובים
 מידע כללי
 טפסים להורדה והדפסה
 ידיעון השתלמויות - תשע"ב