ה' ניסן ה'תש"פ | 30/03/2020 02:26:10
מערך תמיכה >> שירותי שכפול
שירותי שכפול

שירותי שכפול
שירותי שכפול מתבצעים בחדר השכפול לאחר קבלת אישור מהמדריך הפדגוגי על גבי טופס בקשה לשכפול.
יש לתאם את קבלת השירות עם הממונה על כך.
חומר לשכפול יש למסור יומיים לפחות לפני המועד הנדרש.