י' ניסן ה'תש"פ | 04/04/2020 18:05:39
מסלולי הכשרה לתואר ראשון >> המסלול להכשרת גננות
המסלול להכשרת גננות

מרכזת המסלול: גב' אורנה שניידר

המסלול מכשיר גננות לניהול גן לילדים בגילאי לידה-6.
למתאימות, קיימת אפשרות להרחבת הסמכה לגננת לחינוך מיוחד או מורה לכיתות א-ב.*

* מסלול זה יהיה מותנה במספר הנרשמות. הנרשמות יהיו חייבות בתנאי קבלה כמקובל בלאותו מסלול באותה שנה.

א. תנאי קבלה:
למסלול זה ניתן להתקבל עם ממוצע בגרות 92 ומעלה ללא חובת מבחן פסיכומטרי (למעוניינות להרחיב את ההסמכה לגן חינוך מיוחד יש חובת פסיכומטרי מעל 525).

ב.  מטרת המסלול:
להכשיר מנהיגות חינוכיות בעלות השקפת עולם דתית-לאומית, המהוות מודל חינוכי-דתי, הרואות בהוראה שליחות לאומית שמעמידה את טובת הילד הרך על כל צרכיו, כישוריו ויכולותיו במרכז ההוויה החינוכית וכל זאת בהסתמך על ידע תיאורטי רחב ועדכני בתחום החינוך והפסיכולוגיה ובתחומי הדעת השונים.

ג.  מבנה הלימודים:
לימודי ההכשרה
של המסלול מתקיימים על פני ארבע שנים במתכונת דו-חוגית כללי בהיקף של 96 ש"ש ויכללו:
לימודי חינוך (19 ש"ש) עיוניים ומחקריים, שיפתחו את כישוריה האקדמיים, כישורי ההוראה והערכה של הסטודנטית, במקביל להתנסותה במערכות החינוכיות, ויסייעו בידיה לגבש את תפיסת עולמה החינוכית דתית.
לימודי יסוד והעשרה (6 ש"ש) המהווים את היסודות ללימודים האקדמיים במכללה: לשון, אנגלית, אוריינות מחשב ולימודי תרבות ודמוקרטיה.
לימודי חטיבות (3חטיבות בנות 10 ש"ש כל אחת), בהן תרחיב הסטודנטית את ידיעותיה בתחומי העשייה המרכזיים בגן הילדים הדתי: יהדות ואומנויות. ותבחר ללמוד חטיבה נוספת שתהא מדעים או חינוך מיוחד.
לימודי חוג לגיל הרך (26 ש"ש), שיעמיקו את היכרותה של הסטודנטית עם עולם הינקות והילדות בגילאי לידה – 6, ויכללו היבטים התפתחותיים קוגניטיביים, רגשיים-חברתיים ומוטוריים ובהלימה לכך, הבנת עקרונות ההוראה והתאמת הסביבה לצורכי הילד.
התנסות במסגרות לגיל הרך – 15 ש"ש לאורך שלושת שנות לימוד.

ד.  התנסות בהוראה
התנסות זו מתקיימת במהלך שלוש שנות הלימוד הראשונות ותהיה במסגרות חינוכיות מגוונות; מעונות יום, פעוטונים, משפחתונים וגני-ילדים – בטווח גילאים שונה – מלידה עד גיל 6.
בשנה א' – יושם דגש, בלימודים העיוניים ובעבודה המעשית, על הכרת מסגרות חינוכיות שונות, כסביבת חיים למגוון ילדים בעלי רצפים התפתחותיים שונים – פעוטות וילדים. ההתנסות המעשית תהיה במעונות יום ובגנים טרום-חובה.
בשנה ב' – יודגש תפקידה של הגננת ביצירת סביבה חינוכית מצמיחה ומשמעותית עבור הילדים. במקביל להכרת תיאוריות התפתחותיות תרכוש הסטודנטית כלי מחקר עיוניים לצד כלי מחקר אופרטיביים. ההתנסות המעשית תהיה בגני חובה.
בשנה ג' – יוכרו תפיסות חינוכיות, המהוות את הבסיס לעשייה החינוכית בגן הילדים, שהיא התשתית לגיבוש זהותה המקצועית של הסטודנטית. ההתנסות המעשית תהיה במסגרת החינוכית בה תבחר הסטודנטית לבצע את עבודת הגמר. בעבודת הגמר יבואו לידי ביטוי הכישורים המחקריים לצד הכישורים הפדגוגיים, שרכשה הסטודנטית במהלך לימודיה, בעריכת מחקר פעולה אישי, שישלב בצידו התערבות פדגוגית.

ה.  אפשרויות שילובים נוספים במסגרת המסלול:
1. הסמכה נוספת לשם הוראה בכיתות א'-ב'
(8 ש"ש* + 4 התנסות מעשית)
הכשרת מחנכות לכיתות א-ב במסגרת מסלול גן, מושתתת על הפסיכולוגיה ההתפתחותית הרואה את הילדות מלידה ועד גיל 8 כחטיבת גיל אחת. תוכנית הכשרה היוצרת רצף חינוכי בין הגן לביה"ס, מצמיחה מחנכות מומחיות בתחום התפתחות הילד, בעלות רגישות ללומדים הצעירים שאך זה נכנסו למסגרת ביה"ס, והן בעלות ראייה רחבה ומעמיקה יותר, ובשל כך, משכילות ליצור עבור הילד, רצף ישיר לעשייה החינוכית – לימודית שהחלה בגן הילדים.
הקורסים שנבחרו עוסקים בהיבטים הרגשיים, בהיבטים החברתיים, בהיבטים הלימודיים, ובדרכי הוראה של מגוון המקצועות שנלמדים בכיתות הנמוכות של כיתות היסוד.
הלימודים העיוניים ישולבו עם יום התנסות בכיתות א'-ב' לאורך שנה אחת.
* סטודנטית שתבחר ללמוד התמחות זו, תרחיב את חטיבת היהדות בעוד 5 ש"ש קורסים ביהדות.

2. שילוב התמחות בגן חינוך מיוחד (26 ש"ש* + 8 ש"ש התנסות מעשית)
הלימודים בחוג לחינוך מיוחד לגיל הרך (לידה-6) מושתתים על התפיסה שעל החברה הישראלית בכלל, ועל צוות ההוראה בפרט, להכיר את האוכלוסיות בעלות הצרכים המיוחדים, על כל גוניהן, לקבל אותן ואת זכויותיהן לחינוך מתאים ולאיכות חיים מרבית. אנו מאמינים כי היהדות מחנכת לכבוד הדדי, לקבלת השונה ולהכלת אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים בתוך הקהילה.
הגננת בחינוך המיוחד פוגשת את הילדים בשנים הראשונות לחייהם, בתקופה בה המערכות השונות של הילד הרך (נוירולוגית,מוטורית וחושית, קוגניטיבית וחברתית-רגשית) עדיין בשלבי התפתחות ועל כן, יש חשיבות רבה לאיתור וטיפול מתאים בילדים בעלי צרכים מיוחדים בגיל הרך. מטרת הלימודים האקדמיים בחוג לחינוך מיוחד הינה לספק לסטודנטית רקע תיאורטי וידע החיוניים לאיתור ולקידום של אוכלוסיות ילדים עם מוגבלויות במגוון מסגרות חינוך, עם הדגשים על האפיונים הייחודיים של הילדים בגיל הרך.
הלימודים העיוניים ישולבו עם יום התנסות במסגרות החינוך המיוחד במשך שנתיים.
*  סטודנטית שתבחר ללמוד התמחות זו תלמד מתוך הלימודים הכלליים, במסגרת שלושת החטיבות הנדרשות, את חטיבת החנ"מ (10 ש"ש) ותשלים עוד 16 ש"ש במסגרת החוג לחינוך מיוחד. תכנית הלימודים בלימודי ההכשרה להוראה