י"ב תמוז ה'תש"פ | 04/07/2020 12:39:09
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי >> הקורסים המוצעים בשנה"ל תשע"ב
הקורסים המוצעים בשנה"ל תשע"ב

קורסים ל-B.Ed.:
יהדות
חינוך ודרכי הוראה
חינוך מיוחד
מקרא
תושב"ע

מתמטיקה
אנגלית

קורסים לתעודת הוראה

לימודים ל-M.ED.:
הוראת תנ"ך
חינוך - מערכות משלבות 

לימודי תעודה ופיתוח מקצועי:
הכשרת מנהלים לחמ"ד
הרחבת הסמכה לחינוך מיוחד
הכשרת מובילי תכנית בית ספרית - חינוך לחיים במשפחה (בנים)
הכשרת מורים חונכים

בית מדרש לנשים
א. עיונים במקרא ובמדרש - השתמעויות חינוכיות וערכיות
ב. מקרא ומדרש - היבט יצירתי קורסי יהדות
 חינוך ודרכי הוראה
 חינוך מיוחד
 לימודי התמחות והסבה
 קורסים לתעודת הוראה
 לימודי M.ED.
 לימודי תעודה ופיתוח מקצועי
 בית מדרש לנשים