כ"א אייר ה'תשע"ט | 26/05/2019 10:51:22
אודות המכללה >> מוסדות המכללה וועדותיה >> חבר הנאמנים
חבר הנאמנים

יו''ר:

שופט (בדימוס) אהרן מלמד

חברים:

 

ד''ר צפורה אשרת

ראש המכללה האקדמית "גורדון"

מר אבישי בוקסנבוים

איש עסקים

מר אליצור בלום

מנהל מחוזות חיפה וצפון במשרד הרווחה

הרב יואל בן-נון

רב ומחנך

מר אורי ברקאי

איש חינוך יו"ר הועד המנהל

מר חיים גבאי

מחמ"ד מחוז צפון במשרד החינוך

גב' שלומית גור

נציגת המערך הפדגוגי

מר משה גן-צבי

איש עסקים

פרופ' טליה הורוביץ

נציגת לימודים מתקדמים M.Ed.

מר יצחק הרש

סמנכ''ל למינהל

מר יעקב ויזל

מחמ''ד מחוז חיפה במשרד החינוך

מר אלי ונחוצקר

מנהל הישיבה התיכונית העירונית קרית אתא

הרב יעקב חיים

רב המכללה (בדימוס)

מר יעקב טאוב

מנהל האגף לחינוך, עירית קרית אתא

הרב שאר ישוב כהן

הרב הראשי וראש אבות בתי הדין, חיפה

ד''ר ערן לויזון

מנהל המרכז ללימודי תואר שני ופיתוח מקצועי

פרופ' דב לנדאו

ראש החוג לספרות משווה, אוניברסיטת בר-אילן (בדימוס)

פרופ' ישעיהו מאורי

נציג המועצה האקדמית

פרופ' קרל סקורצקי

ראש המחלקה לנפרולוגיה, בית החולים רמב''ם, חיפה

הרב שמילה עופר

ר"מ ישיבת פרחי אהרון ורב בית כנסת "שערי ישועה"

מר חנניה פיזם

מנהל באולפנת סגולה, קרית מוצקין

מר אריה פרג'ון

ראש עירית טירת הכרמל (בדימוס)

ד"ר מרדכי פרידמן

מנהל המחלקה לתרבות תורנית (בדימוס)

ד''ר יחיאל פריש

מראש המכללה

גב' מירה שטרית

ראש מינהל סטודנטים וסגל אקדמי (בדימוס)

ד''ר מנחם שטרן

מחמ''ד מחוז הצפון, משרד החינוך (בדימוס)

גב' יפה שלומאי

מפקחת במשררד החינוך (בדימוס)

הרב שלמה שלוש

הרב הראשי הספרדי וראש אבות בתי הדין, חיפה

ד"ר הר שפר צבי

מנהל המרכז להשתלמות (בדימוס)

משתתפים קבועים:

 

ד''ר יעקב אמיד

נציג המכללה

מר ג'וני אוברמן

נציג המכללה

מר ניצן בלום

רואה חשבון

מר מיכאל פריד

רואה חשבון - מבקר פנים

ד''ר יצחק ציטרין

נציג המכללה

תפקידים:
עיקר סמכויות חבר הנאמנים: לבחור את העומד בראשו; לבחור את הוועד המנהל; לבחור את ראש המכללה; לבחור את ועדת הביקורת ולקבוע (עפ"י הנחיית רשם העמותות) את סמכויותיה, וכן – למנות רואה חשבון ומבקר פנים לעמותה. לפקח על הנהלת ענייניה, עסקיה ונכסיה של העמותה. לאשר את התוכניות והתקציבים הרב-שנתיים לפיתוח המכללה. להקים ועדות קבע וועדות אד-הוק ולקבוע סמכויותיהן. לאשר את מאזן העמותה. לתקן את תקנון העמותה.