ה' ניסן ה'תש"פ | 30/03/2020 04:26:48
אודות המכללה >> מבוא
מבוא

מכללת שאנן נוסדה בשנת תשי''א על-ידי ד''ר יחיאל בן נון ז''ל, כדי להכשיר עתודת מורים וגננות באזור חיפה והצפון.

יסודו של החינוך הממלכתי-דתי – בהכרעתו של הציבור הדתי לאומי להצטרף למסגרת ממלכתית משותפת לכלל הציבור במדינת ישראל. הכרעה זו נובעת מתוך רצון לקיים חיים יהודיים ממלכתיים ומתוך שאיפה לחזק את המדינה היהודית.

מטרת העל בהכשרת פרחי ההוראה לחינוך הממלכתי דתי נגזרת מתוך הקווים המנחים למדיניות החמ''ד.

התפיסה הייחודית של החמ''ד, בהיותה כוללנית ומקיפה, יש בה כדי לספק תשובה למורכבותה של מציאות דורנו. תפיסה זו מבוססת על ההשקפה הציונית הדתית, הרואה בתחיית העם היהודי בארצו, ובכינונה של מדינת ישראל, אתחלתא דגאולה.

המחנך הדתי יאמין בה' ובחינוך לתורה ומצוות כדרך חיים ובתור אזרח המדינה יתייחס לכלל ישראל כביטוי נאמן לאחדות ולערבות הדדית. המחנך בחמ''ד יחזק את הזיקה לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל תוך כבוד למדינת ישראל ולחוקיה.

המכללה מחנכת להשקפה היהודית המסורתית, הרואה כל אדם באשר הוא נברא בצלם וראוי ליחס היאה ליציר כפיו של הקב''ה.

מאז הקמתה הכשירה המכללה אלפי מורים, המשמשים בתפקידי הוראה, חינוך, הדרכה, מינהל ופיקוח בכל רחבי הארץ.

במכללה קיימים מסלולים להכשרת מורים לגיל הרך, לביה''ס היסודי, לחינוך המיוחד ולביה''ס העל-יסודי, וכן קיים בה מרכז ללימודי המשך והשתלמויות לעובדי הוראה.

המכללה מרחיבה בהתמדה את תחומי-ההתמחות בחטיבות השונות: בחטיבה להכשרת מורים נוספו תחומי התמחות במסלולים השונים, ובחטיבה ללימודי המשך מתרבים תחומי ההשתלמות ומתגוונים ייעודיהם: הסבות מקצועיות, לימודי תעודה בתחומים שונים, השלמה לתואר אקדמי בהוראה וכיו''ב.

מטרת תכנית הלימודים האקדמית היא להכשיר מורה מקצועי בעל גישות חינוכיות מגובשות, השולט בגופי הידע המקצועי בתחומי התמחותו, מכיר את הכלים ליצירת ידע, בעל אוטונומיה ויכולת להפעיל חשיבה רפלקטיבית בעבודתו ובעל מודעות לצורך להשתלם ולהתעדכן באופן מתמיד.

מתוך מטרות כלליות אלה נגזרים מאפייני הסטודנטים במכללה עם סיום לימודיהם:

*   מורה מומחה בתחום הדעת, השולט ברמה אקדמית בתחום התמחותו, מכיר את הכלים ואת הספרות המקצועית הרלוונטית, יודע לאתר ידע, מתעדכן בשינויים ובקשר בין מקצועות הלימוד השונים ומקנה לתלמידיו כלים וכשרים ללימוד תחום הדעת.

*   מורה פרופסיונלי אוטונומי בעל גישות חינוכיות, המפתח ויוצר כלים תוך שימוש בטכנולוגיות חדשות, מפעיל חשיבה רפלקטיבית על עשייתו החינוכית, בעל יכולת לעבוד בצוות ובעל מיומנויות תקשורת בין-אישית יעילה עם תלמידים, עם עמיתים, עם הורים ועם הממונים עליו.

*   מורה, המיועד לפעול בשכבת גיל מסוימת, בעל ידע חינוכי, פסיכולוגי, התפתחותי, פדגוגי ודידקטי, המתאים לאוכלוסייה המסוימת, שיחנך – תוך מודעות וכבוד לפרט השונה.

*   מורה מחנך בעל אחריות להקניית ערכים ובעל מודעות ומעורבות חברתית בבית הספר ובקהילה.

בראשית שנה''ל תשס''ד עברה המכללה לקמפוס הקבע בקרית שמואל שבפאתי חיפה. המכללה רואה חשיבות רבה בביסוס והרחבה של הקשרים עם הקהילה ועם מוסדות החינוך באזור.

מכללת שאנן מושתתת על העיקרון: ''ארץ-ישראל לעם ישראל על-פי תורת ישראל''.

הסטודנטים במכללה נדרשים להקפיד על צניעות ואורח חיים דתי: קיום מצוות שבין אדם לבוראו ומצוות שבין אדם לחברו – תוך מעורבות בונה ויוצרת במערכת החינוך, בחברה ובקהילה.

המכללה ערוכה ונגישה לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים בנושאי הלמידה האקדמית.
סטודנט הזקוק לשירותי מנהלה, צוות המנהלה יהיה נגיש אליו עפ"י בקשה ותיאום טלפוני
(סידור זה ימשך עד לסיום הבנייה).