י"ד חשון ה'תשע"ט | 23/10/2018 17:47:55
טפסי רישום מקוונים >> בחינות הבקיאות בתנ"ך לכל היחידות
בחינות הבקיאות בתנ"ך לכל היחידות

הבחינה תהא במועדים מוגדרים ובכתב לפי התאריכים שיבואו להלן.
לבחינה תורשה כל נבחנת להביא תנ"ך וחומש עם פירוש רש"י בלבד! ללא סימונים בספרים!
לאחר הרישום לבחינה בטפסים מטה, תקבל הסטודנטית את מאגר השאלות בדוא"ל. מעודכן!
הבחינה תמשך 60 דקות בלבד!
הסטודנטית תוכיח את התמצאותה בתכנים ומקומם בתנ"ך עפ"י הנושאים שמוקדו בשאלות.
התשובות לשאלות הן קצרות ומדויקות !
חשוב ומומלץ שכל סטודנטית תתאמן ותענה על השאלות בעצמה בכדי שתתמצא בתשובות ומקומם של הנושאים.

 

הבחינה הקרובה תתקיים אי"ה בתאריך: 28/05/12 בשעה 09:00 .

הרישום לבחינה מסתיים ויסגר בתאריך 26.5.12 בחצות. ניתן לבטל את הרישום בטופס המיועד לכך. 

הרישום נסגר ב- 26.5.2012 בחצות!

לידיעתך – ניתן לגשת לבחינה רק ע"י רשום מוקדם בטפסים הבאים עד יומיים לפני הבחינה.

יש לשמור את הודעת הדוא"ל שתתקבל בעקבות הרישום באתר כהוכחה לרישום/לביטול ליחידת הלימוד המבוקשת.

 

טופס רישום ליחידה א'

טופס רישום ליחידה ב'

טופס רישום ליחידה ג'

טופס רישום ליחידה ד'

טופס רישום ליחידה ה'

טופס רישום ליחידה ו'

טופס ביטול רישום למבחן בקיאות במקרא


שאלות ופרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' תרצה פריש, מרכזת בחינות הבקיאות במקרא.
סטודנטית שתרשם ולא תגיע לבחינה (ללא הודעת ביטול) ימנע ממנה לגשת למועד הבא אחריו.

להלן חומרי הלימוד למבחני הבקיאות במקרא לפי היחידות השונות:

 יחידה א' ספרים: בראשית, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה
 יחידה ב' ספרים: שמות, יהושוע, שופטים, רות
 יחידה ג'

ספרים: ויקרא, ישעיה (א' - ה', ז' - י"ב, מ' - מ"ד, נ"ד - נ"ח, ס' - ס"ב, ס"ו), 
 ירמיה (א' - ג', ז', ט', י"ז - כ', ל' - ל"ה),
יחזקאל (ד', ח' - ט', י"ב, ט"ז - כ', ל"ג - ל"ד, ל"ו - ל"ט, מ"ז)

 יחידה ד' ספרים: במדבר, אסתר, דניאל (א' - ו'), חגי, זכריה, מלאכי, איוב (א', מ"ב), עזרא (א', ג', ט', י'),  נחמיה (א' - ב', ד' - ו', ח' - ט', י"ג)
 יחידה ה'  ספרים: דברים, שמואל א', שמואל ב'
יחידה ו'  ספרים: מלכים א' (חוץ מפרקים ו', ז'), מלכים ב', ישעיה (ל"ו - ל"ט),
ירמיה (כ"ד - כ"ט, ל"ו - מ"ג, נ"ב),  דברי הימים א' (י' - כ"ב, כ"ח - כ"ט),
דברי הימים ב' (א', ב', ו' - ל', ל"ב - ל"ו)