י' ניסן ה'תש"פ | 04/04/2020 18:10:48
טפסי רישום מקוונים >> רישום לקורס טעמי המקרא שנים ג´-ד´ בהתמחות מקרא
רישום לקורס טעמי המקרא שנים ג´-ד´ בהתמחות מקרא

הרישום לקורס רישום לקורס טעמי המקרא שנים ג'-ד' בהתמחות מקרא
טופס הרישום  הרישום יסגר ב- 30.8.2012.

ימי הקורס:
ימים א-ב (טו-טז אלול 2-3 לספטמבר)
יום ה (יט אלול 6 לספטמבר)
יום א (כ"ב אלול 9 לספטמבר)
יום ה (כ"ו אלול 13 לספטמבר).

שימו לב: לדוא"ל האישור מצורף קובץ מאמר אותו יש לקורא לפני
תחילת הקורס.