י' ניסן ה'תש"פ | 04/04/2020 17:11:46
טפסי רישום מקוונים >> סיור בקורס ג"ג מקראית ב- 01.03.2012
סיור בקורס ג"ג מקראית ב- 01.03.2012

רישום לסיורים בקורס ג"ג מקראית סיורים ביום 19.01.2012  או ב- 01.03.2012.

הסיורים לאיזור יער ריחן ושקד בין חדרה לגדרה. עקב ריבוי הסטודנטים בקורס גיאוגרפיה מקראית יתקיימו 2 סיורים.
הרישום לכל סיור יסגר במועד שנקבע או בעת מילוי מכסת נרשמים מקסימלית.

אסור להירשם ל- 2 הסיורים בו זמנית!

טופס רישום לסיור ב- 19.01.2012  - הרישום יסגר ב- 17.01.2012 או במילוי מכסת הנרשמים עפ"י הקודם.

טופס רישום לסיור ב- 01.03.2012 - הרישום יסגר ב- 28.02.2012 או במילוי מכסת
הנרשמים עפ"י הקודם.

שימו לב: אי הגעה לסיור ללא ביטול מסודר בטופס יגרור קנס כספי.