ב' אדר ה'תש"פ | 27/02/2020 00:11:39
הוצאה לאור >> תכניות לימודים >> כיבודים - "הזכות לכבוד והחובה לכבד"
כיבודים - "הזכות לכבוד והחובה לכבד"

 

תכנית לימודים בינתחומית בנושא הלימודי השנתי

"הזכות לכבוד והחובה לכבד"

מיועד לתלמידי כיתות ד'-ח'

 

כיבודים: מרכז למידה

כרטיסי מידע וכרטיסי עבודה:

ודפי הדרכה למורה

 

הזכות לכבוד והחובה לכבד

התוכנית מושתתת על התפיסה הדתית-מקראית

שכל אדם נברא בצלם א-לוקים

שנאמר: ...בצלם א-לוקים ברא את האדם

ואמרו רבותינו: מדוע נברא אדם יחידי?

ללמדך...שלא יאמר אדם, אבא גדול מאביך...

(סנהדרין ל"ח)

 

מטרתה של תכנית זו היא לחנך את התלמיד לערכים חברתיים בסיסיים חיוביים ביחסיו עם הזולת. ערכים אלה חיוניים בחברה האנושית בכלל, ובחברתנו בפרט.

 

תכנית הלימודים שלפניכם – "כיבודים" מיועדת להוראת הנושא השנתי: הזכות לכבוד והחובה לכבד.

התכנית מושתתת על התפיסה כי כל אדם נברא בצלם א-לוקים, ועל התפיסה הדמוקרטית כי לכל האזרחים זכויות שוות ללא הבדל גזע, דת ומין.

תכנית הלימודים "כיבודים" בנויה במתכונת של מרכז למידה בינתחומי, וערוכה בשיטת כרטיסי עבודה וכרטיסי מידע.

תכנית זו מיועדת לתלמידים בכיתות ד'-ח' הטרוגניות.

משך זמן הלמידה: עשרה שיעורים.

בבחירת התכנים והפעילויות המגוונות הובאה בחשבון אוכלוסיית תלמידים רב-גילית בעלת רמות שונות של יכולת למידה.

חומר הלימוד מכיל תכנים ופעילויות במסגרת בינתחומית של מקצועות המשלבים הביטים של שמירה על כבוד האדם: יהדות (מקרא, דברי חכמים). אזרחות (מגילת העצמאות), ספרות יפה וספרות עממית. פרקי הספרות מיועדים לתלמידים בעלי רמת למידה גבוהה; ולתלמידים יצירתיים – הפעילויות שבכרטיסי היצירה והבול. הכרטיסים "דעות קדומות" ישמשו את הלומים בשעת חברה.

הפרק הפותח את התכנית מיועד למורה, ובו סקירה היסטורית על גלגוליו של החוק: "הזכות לכבוד והחובה לכבד", במדינות העולם ובישראל.

דברי הסבר נוספים ניתן למצוא בכרטיסים מיוחדים למורים, וכן בצדם של מקצת כרטיסי העבודה (או המידע) מיועדים לתלמידים.

התכנית אינה ממוקדת. במקום שיש קושי בקריאת המילה מומלץ להשתמש בניקוד עזר.

השירים בפרקי הספרות מנוקדים, וכן מצורפים דפי עזר לניקוד משלי שועלים. כל הכרטיסים ממסופרים ברצף פנימי של נושאים.

בחירת התכנים והפעילויות נתונים לשיקוליו של המורה, אף יוסיף פעילויות או תכנית על פי יוזמתו.

אנו מקווים כי התכנית המוגשת תשמש בסיס להוראת הנושא השנתי – "הזכות לכבוד והחובה לכבד".

צוות מרצים הפיק תכנית לימודים חדשה להוראת הנושא "הזכות לכבוד והחובה לכבד", שנקבע על-ידי משרד החינוך לנושא השנתי בשנים תשנ"ט-תש"ס, התכנית נקראת "כיבודים", תשנ"ט.

התוכנית כוללת:
תכנית לימודים בינתחומית כיבודיםמרכז למידה בנושא הלימוד השנתי "הזכות לכבוד והחובה לכבד".

נכתבה על-ידי:

הרב ישי אביעזר, ד"ר טליה הורוביץ, ד"ר אריאלה קרסני, חנה כוכבא, סימה  יודוביץ ותמי יהושע.
"
הזכות לכבוד והחובה לכבד" כנורמה בהיסטוריה האנושית לדורותיה והשתקפותה בחברה היהודית ובמדינת-ישראל, חוברת למורה, נכתבה על-ידי ד"ר יצחק ציטרין.
"
דיעות קדומות" – הבהרת המושג באמצעות הדמיה – משחק, נכתב על-ידי שלומית גור.
התכנית נרכשת על-ידי מוסדות חינוך רבים.



  טופס הזמנת ערכה