א' אדר ה'תש"פ | 26/02/2020 23:37:54
הוצאה לאור >> תכניות לימודים >> יחידות מתודיות להוראת חומש "בראשית" - בהדרכת: גב' נחמה טיטלבוים
יחידות מתודיות להוראת חומש "בראשית" - בהדרכת: גב' נחמה טיטלבוים

חומר הלימודים מושתת על עקרונות הגישה היחידנית. גישה זו מכירה בשונות הקיימות בין התלמידים שבכיתה: בהתפתחותם. ברמת יכולתם ובקצב למידתם. הגישה היחידנית מטפחת את התלמיד להיות לומד עצמאי.

 

מבנה החוברת:

בחוברת חומר לימודים מדורג לשלוש רבות קושי:

רמה גבוהה שסימנה פעמון.

רמה בינונית שסימנה בית.

רמה נמוכה שסימנה פרח.

 

בחוברת מוצעות פעילויות מגוונות לכל הדרגות:

א.   משימות בסיסיות להבנת הכתוב (הבנת הנקרא) הכוללות:

אוצר מילים: פירושי מילים. ביטויים וניבים.

רצף: סדר הפרטים הכתוב וסדר השתלשלות האירועים.

פרטים: דמויות. תכנים ומשמעויות גלויות.

ב.   משימות מורכבות יותר הכוללות:

משמעויות סמויות או רמוזות. הסקת מסקנות, זיהוי רעיון מרכזי, פרשנות, השוואות בין דמויות ואירועים.

ג.    יצירתיות: פעילויות יצירתיות בכתיבה ובציור.

ד.   הרחבה והעשרה: קטעים מן המדרש והאגדה.

ה.   שעשועונים.

 

בחוברת מובאים רעיונות עיקריים לדיון בהוראת היחידות.

 

יצא לאור תשנ"ג.
נכתב על-ידי תלמידות שנה ג' בהדרכת גב' נחמה טייטלבוים. תכנית זו נכתבה על-פי השיטה המותאמת ומיועדת לתלמידים בכיתות ב' של בית הספר היסודי.
התכנית נרכשה ונרכשת על-ידי בתי הספר בהם מלמדים על-פי השיטה המותאמת.