ב' אדר ה'תש"פ | 27/02/2020 00:29:42
הוצאה לאור >> תכניות לימודים >> לציון ובציון
לציון ובציון

מאה שנה לקונגרס הציוני הראשון בבאזל
1897-1997
וחמישים שנות מדינה
1948-1998 

ערכת לימודים בין-תחומית, דו-שנתית
להוראת הנושא הלימודי השנתי.

נכתבה ברוח הציונות הדתית-לאומית
מיועדת לתלמידי כיתות ג'-ט'.

בשנות הלימודים תשנ''ז-תשנ''ח עסקה מערכת החינוך במסגרת הנושא המרכז בנושאים "מאה שנה לקונגרס הציוני הראשון" ו"יובל למדינת ישראל".

נושאים אלו מהווים מסד רעיוני מרכזי עליהם יש להשתית את החינוך במדינה.

חיזוק ההכרה  הלאומית, הרחבה והעמקה של הידע להבנת התהליכים שהובילו להקמת המדינה, תפיסת משמעות הקיום במדינה ריבונית יהודית, המחויביות האישיות והציבוריות הנובעות מכך, כל אלה חייבים לתפוש חשוב יותר בחינוך הדור הצעיר.

מכללת "שאנן" הגישה לציבור המחנכים ערכה לימודית בין-תחומית שנכתבה ונערכה על-ידי צוות המורים במכללה והמיועדת בעיקר לכיתות ג'-ט' ולכל סוגי בתי הספר.

הערכה כוללת שש חוברת:

א.       סקירה היסטורית - חוברת רקע למורה הסוקרת את ראשית צמיחתה של התנועה הציונית על רקע תהליכים היסטוריים כלליים תוך הדגשת תרומתה של הציונות הדתית.
ב.      
זאת הארץ – חוברת לתלמיד הכוללת יחידות מקראיות המדגימות כי הציונות לא קמה יש "מאין" וכי האבות הראשונים של הציונות, החל מאברהם אבינו, טיפחו את התפיסה הציונית על בסיס ציווי הקב''ה וקיום התורה.
ג.        ציונות מצוינת – חוברת לתלמיד המתארת את פועלם של רבנים להתפתחות התנועה הציונית, ומטרתה להביא בפני הלומד את התפיסה התורנית של הציונות, המושתת על המקורות המקראיים ועל דברי הנביאים.
ד.       מאה שנות ציונות בעין הספרות – חוברת למורה ולתלמיד הכוללת מבחר קטעי ספרות של אישים, בתחומים שונים, המדגימים היבטים מגוונים של תפיסת העולם הציונית.
ה.      אתחלתא, במסע אל הזמן – חוברת לתלמיד שמגמתה לקרב את הילדים ואופי החיים, וההווי של ראשית ההתיישבות החדשה בארץ, בסוף המאה התשע-עשרה.
ו.         לקט שעשועוני-ידע – חוברת היכולה לשמש ללימוד או גם לחזרה על הנלמד בדרך חווייתית, בקבוצות או בעבודה עצמית.

ניתן  להיעזר בחומר אשר בערכה הן במסגרת הנושא השנתי והם במסגרת שיעורים דיסציפלינאריים במקרא, ספרות, היסטוריה ולשון.

מגוון החומר מאפשר שימוש בדרכי הוראה אלטרנטיביות ומתאים לבתי-ספר שונים ולתלמידים בעלי יכולות ותחומי עניין מגוונים.

 100יצא לאור תשנ"ו-תשנ"ז

בהכנת התכנית השתתפו:
ד"ר טליה הורוביץ; ד"ר יצחק ציטרין; הרב ישי אביעזר; גב' חנה כוכבא; גב' סימה יודוביץ וגב' תמי יהושע.
ערכת הלימודים יצאה בשתי מהדורות ונמכרה בארץ ובחוץ-לארץ.
עד כה נמכרו ב-700 ערכות ועדיין קיימת לה דרישה.
כאמור, נכתבו התכניות הנ"ל על-ידי צוותי מרצים.
צוות מרצים שנבחר להכנת תכנית לימודים מתכנס למספר פגישות כדי לקבוע את הרציונל של תכנית הלימודים, את המטרות החינוכיות והלימודית את היקף התכנית. הצוות כולל מרצים מתחומי הדעת השונים המגישים את תכניותיהם בהתאם ללוח הזמנים שנקבע מראש.א תכניות הלימודים מיועדות לתלמידים בבתי-הספר ממלכתיים וממלכתיים-דתיים. לכיתות יסוד ולכיתות בחטיבת הביניים כל תכנית עוברת עריכה לשונית ועריכה גרפית.  טופס הזמנה