א' אדר ה'תש"פ | 26/02/2020 23:56:39
הוצאה לאור >> שנתון >> כרך י"ז - תשע"ב
כרך י"ז - תשע"ב

עורך: ד"ר ניסן אררט
עריכה לשונית-עברית:  אסף מאלי  ויפעת פישר
עריכה לשונית-אנגלית: ד"ר אליוט סימון
ד"ר יחיאל פריש דבר ההנהלה
ד"ר ניסן אררט עם השנתון
אברהם אוחיון פירוש ר"י אברבנאל ל'שלוש' ול'שלישי' בתחילת ספר בראשית
ד"ר ניסן אררט 'הניסיון' בספר בראשית
ד"ר ירמיהו מלחי פירושי רש"י לתורה, המובאים בפירושו של רמב"ן לתורה

פרופ' משה צפור 

ספר יונה – "מדריך" לחזרה בתשובה?
מאיר רוטר ''עיר-התמרים'' היא עין-גדי
ד''ר אילת אטינגר על נעילה בנעילה – עיון בפיוט 'אל נורא עלילה' לר' משה אבן עזרא – מדרש פיוט
ד''ר ניצה דורי מגמות חינוכיות בקהילה היהודית בשאלוניקי של ראשית המאה שעברה והשתקפותן בשנתון הספרותי-ציוני בלאדינו "איל מכביאו" ("המכבי")
פרופ' נסים דנה האם התאסלם רמב"ם למראית-עין?
ד"ר יהושפט נבו יחסי-הגומלין בין השכינה לעולמנו לאור הכתבים של ראשוני החסידות
ד"ר גלעד הר-שפר וד''ר משה סטופל הדגמת השימוש בגיליון אלקטרוני להערכת שחקני כדור-סל וככלי לפיתוח החשיבה הסטטיסטית
ד''ר שרה כץ טיפוח הכוונה עצמית בלמידה בחינוך הגבוה
ד''ר דוד פרייברט וד''ר משה סטופל אמנות השיטות של פתרון מערכות משוואות לא-לינאריות בשני נעלמים
ד''ר יהודה שורץ משניות רעיוניות בסדר נשים ודרך הוראתן
ד''ר יעל שחור מודל עילות גירושין – כמחוון לקורס הדרכה לנישואין
Will the real numeronym please stand up! Prof. Michael Moore