ב' סיון ה'תש"פ | 25/05/2020 14:07:38
טפסי רישום מקוונים
טפסי רישום מקוונים


 למזכירות - ריכוז נרשמים
 בחינות הבקיאות בתנ"ך לכל היחידות
 סיור בקורס ג"ג מקראית ב- 01.03.2012
 רישום לקורס "צדק צדק תרדוף"
 רישום לקורס טעמי המקרא שנים ג´-ד´ בהתמחות מקרא
 רישום למבחנים - מועד ב´
 סיור השלמה לקורס מטיילים עם התנ"ך 14.6.12
 רישום לקורס בטחון ובטיחות (בנים)
 רישום לסיור לתל-דן (שנה א´ חובה)
 רישום להשתתפות ביום הסטודנט