ב' סיון ה'תש"פ | 25/05/2020 15:07:49
מסלולי הכשרה לתואר ראשון >> התמחות בתורה שבעל פה >> להלן טבלת תוכנית הלימודים:
להלן טבלת תוכנית הלימודים:

קורסי מבואות

שם הקורס

שם המרצה

סוג הקורס

מס' ש"ש

1. מבוא לתורה שבעל פה (בנות)

הרב ד"ר ירון זילברשטיין

שיעור

2 ש"ש

2. מבוא לתורה שבעל פה (בנים)

הרב הראל שפירא

שיעור

2 ש"ש

3. הדרכה ביבליוגרפית ושיטות מחקר במדעי היהדות

הרב ד"ר ירון זילברשטיין

שיעור ותרגיל

2 ש"ש

4. מבוא לספרות האגדה

הרב ד"ר בעז כהן

שיעור ותרגיל

2 ש"ש

 

טקסטים מספרות התנאים והאמוראים

5. טקסטים תנאיים במסכת פסחים

הרב יעקב קליין

שיעור

2 ש"ש

6. פרקי משנה בסדר נזיקין (ב"ק, ב"מ, ב"ב)

הרב יעקב קליין

שיעור

2 ש"ש

7. עיונים במדרשי ההלכה

הרב ד"ר ירון זילברשטיין

סמנריון

3 ש"ש

8. טקסטים מן המשנה ומן התלמוד במסכת תענית

הרב ד"ר ירון זילברשטיין

שיעור

2 ש"ש

9. סוגיות בתלמודים בנושאי תפילה וברכות

ד"ר יעקב אמיד

שיעור ותרגיל

1 ש"ש

10. מסכת אבות

הרב יעקב קליין

שיעור ותרגיל

1 ש"ש

11. עיונים בתוספתא

הרב ד"ר ירון זילברשטיין

סמנריון

3 ש"ש

12. מנהגים בהתפתחותם

הרב יעקב קליין

שיעור

2 ש"ש

13. ספרות חז"ל לדורותיה

אלכס גליקסברג

שיעור ותרגיל

2 ש"ש

14. עיונים בתלמוד הירושלמי

הרב ד"ר ירון זילברשטין

סמינריון

3 ש"ש

 

מונוגרפיות

15. התפילה: מהותה מקורותיה והתפתחותה

הרב ד"ר בעז כהן

שיעור

2 ש"ש

16. המקרא בספרות חז"ל

הרב ד"ר בעז כהן

שיעור

2 ש"ש

17. סוגיות חינוכיות בספרות השו"ת

ד"ר יעקב אמיד

שיעור ותרגיל

2 ש"ש

18. שבת ומועד

הרב ד"ר בעז כהו

שיעור

2 ש"ש

19. מעגל החיים בבית היהודי

הרב רונן לוביץ

שיעור ותרגיל

2 ש"ש

20. מוסר וחברה בספרות התורה שבעל פה

ד"ר יעקב אמיד

שיעור ותרגיל

1 ש"ש

21. ההלכה בעידן המודרני

הרב רונן לוביץ

שיעור ותרגיל

1 ש"ש

22. דילמות חינוכיות במחשבת היהדות ובהלכה

הרב רונן לוביץ

שיעור

2 ש"ש

24. נתיבי זוגיות-בינו לבינה בדרך יהודית

גב' אביגיל לויזון

שיעור

2 ש"ש

25. סוגיות חינוכיות בהיבט יהודי

הרב אלחנן אפטרגוט

שיעור ותרגיל

1 ש"ש

26. עיון משווה בסוגית הנישואין

ד"ר יעל שחור

שיעור ותרגיל

2 ש"ש

27. השמיטה מהמקורות ועד ימינו

הרב יעקב קליין

שיעור

1 ש"ש