י"ב תמוז ה'תש"פ | 04/07/2020 11:52:08
מסלולי הכשרה לתואר ראשון >> התמחות בתורה שבעל פה
התמחות בתורה שבעל פה

לפי מסורת ישראל מדורי דורות שתי תורות ניתנו לישראל, כשהן כרוכות זו בזו – תורה שבכתב ותורה שבעל פה. לימודי התורה שבעל-פה מהווים תשתית מרכזית בהקניית ידע וערכיים יהודיים. בהתמחות בתורה שבעל פה במכללה ניתן להצביע על מספר מטרות. מטרה ראשונה הנה להקנות לסטודנטיות ולסטודנטים התמצאות בסיסית בספרות התורה שבעל פה ובפרשנותה החל מספרות התנאים (המשנה, התוספתא ומדרשי ההלכה) דרך ספרות האמוראים (התלמודים, הבבלי והירושלמי) וכלה בספרות הבתר תלמודית (ספרות הפירושים והחידושים, ספרות הפסקים וספרות השו"ת). 
מטרה נוספת הנה להכשיר לומד עצמאי בעל ידע נרחב הן בדרכי הלמידה השונות של התורה שבעל פה, והן בדרכי ההוראה של ספרות זו במערכת חינוך במדינת ישראל. במסגרת שיטות הלימוד וההוראה ייחשפו הסטודנטים לעיון במקורות משני היבטים מרכזיים: ההיבט הראשון הוא היכרות מעמיקה עם שיטת הפרשנות המסורתית, שהייתה נהוגה במשך דורות רבים ועיקריה: לימוד הטקסט כפשוטו, כמדרשו ובשיטות האנליזה והסינטזה. זאת תוך היכרות עם דרכם הפרשנית של גדולי ישראל. ההיבט השני הוא שיטת המחקר המודרני בניתוח הספרות התלמודית והרבנית. עיקריה של שיטה זו הם עיון בנוסח הקטע הנלמד (כתבי יד, קטעי  גניזה, דפוסים ראשונים, מהדורות מדעיות ועוד) כבסיס לכל לימוד סוגיא, תוך דיון בהתהוות הנוסח ובמאפייניו השונים. זאת בנוסף לשימוש במקבילות בספרות חז"ל לשם עיון והעמקה בקטע הנלמד, וכן פרשנות על דרך הריאליה (Sitz im leben), המדגישה היבטים של בוטניקה, היסטוריה, משפט, גיאוגרפיה ועוד.
במסגרת ההתמחות בתושב"ע יתחלקו הקורסים לשלושה סוגים מרכזיים. קורסי מבואות, קורסים טקסטואליים, וקורסי מונוגרפיה. הקורסים יכללו הרצאות פרונטאליות ומרכיב משמעותי של לימוד טקסטים בכיתה, לשם תרגול דרכי הלמידה השונות. בקורס סמנריון ידרשו הסטודנטים להגיש ולהציג עבודות מחקר על נושאים שיבחרו, ואשר יאושרו על-ידי המרצה. כל עבודה כזאת תלווה באופן צמוד בהנחייתו של המרצה. השתתפות בקורס סמינריון ללא הגשת עבודה סמינריונית, תחשב לסטודנט כקורס רגיל.
בוגר החוג לתורה שבע"פ יהיה מורה ומחנך ערכי בעל מגוון רחב של כלים ללמידה ולהוראה של ספרות התורה שבעל פה, ואוחז בידע מקיף בתחומי האגדה, ההלכה וההגות היהודית. זאת בנוסף להשקפת עולם דתית וציונית מעמיקה, שתסייע לו בתהליכי החינוך וההוראה במוסדות החינוך השונים במדינת ישראל. להלן טבלת תוכנית הלימודים: