י"ב תמוז ה'תש"פ | 04/07/2020 13:00:42
מסלולי הכשרה לתואר שני >> תואר שני M.Ed. באנגלית
תואר שני M.Ed. באנגלית

Teaching English
as a Foreign Language in a Digital Age

 בהיתר המועצה להשכלה גבוהה*

Headed by Prof. Elite Olshtain

Contact Gaby Shoshani for more details at
gabys@bezeqint.net
or leave a message for her at
04-8780021/22/23 Description of the M.Ed. program
 סוגיות בתקשוב בהוראת אנגלית
 ערכי היהדות בעולם הדיגיטלי
 גישה פרגמטית להוראת אנגלית A
 גישה פרגמטית להוראת אנגלית B
 כתיבה יוצרת וטכנולוגיה
 סוגיות ברכישת שפה שנייה
 מחקר כמותי וסטטיסטיקה B
 הערכת הישגים
 רב-לשוניות: קריאה וכתיבה
 מחקר כמותי וסטטיסטיקה A
 ניתוח השיח: השפה המדוברת
 קריאה וכתיבה באנגלית: התפתחות תקינה ולקויות
 שיטות מחקר איכותניות
 ניתוח השיח: אוריינות והשפה האנגלית
 טקסט, סרט, שיעור
 סדנת מחקר והדרכות
  טופס רישום לתואר שני - החוג לאנגלית