י"ח אדר ב ה'תשע"ט | 25/03/2019 06:43:55
מסלולי הכשרה לתואר ראשון >> הכשרת מורים לתלמידי ישיבות הסדר >> מסגרת קורסים מרוכזים
מסגרת קורסים מרוכזים
  שנה א ש"ש שנה ב ש"ש שנה ג ש"ש
סתיו   עזרה ראשונה
(לשנה א ו-ד)
------ קורס הכנה לעבודה מעשית
הרב יעקב קליין
1 קורס הכנה לעבודה מעשית
הרב  יעקב קליין
1
    פסיכולוגיה חברתית
מיכה ברניג
1 הילד בעל צרכים מיוחדים
יניב פרידמן
1
ניסן יישומי מחשב - א
ד"ר גלעד הר-שפר
1 מבוא למקרא א'
ד"ר עדיאל כהן
1 הנעה ורגש
מיכה ברניג
1
אנגלית - א
ד"ר שמעון רפורט
1 קוגניציה (כולל מבוא)
ד"ר דוד אוחנה
1 חקירת אקלים כיתה
ד"ר שטרן
1
אוריינות אקדמית
ד"ר יצחק ציטרין
1 הדרכה ביבליוגרפית בתושב"ע
הרב
 ד"ר ירון זילברשטיין
1 הדרכה ביבליוגרפית בתנ"ך
ד"ר עדיאל כהן
1
גיאוגרפיה מקראית
חגי עמיצור
1 תנ"ך (לשון מקרא וטעמים)
ד"ר הילמן
1 תנ"ך
מרצה מהמכללה
1
אב יישומי מחשב - ב
ד"ר גלעד הר-שפר
1 מתודיקה ב / נ"ך
ד"ר שמעון רפורט
1 מחקר בחינוך ובהוראה
ד"ר יצחק ציטרין
1
אנגלית - ב
ד"ר שמעון רפורט
1 מתודיקה ב / משנה והלכה
הרב יעקב קליין
1 גיל הנעורים
ד"ר דוד אוחנה
1
מתודיקה א / תורה
עוזי פז / ד"ר שמעון רפורט
1 מבוא לתושב"ע א'
הרב הראל שפירא
1 חינוך
מרצה מהמכללה
1
מתודיקה א / גמרא
הרב יעקב יעקב קליין
1 סוציולוגיה של החינוך
ד"ר יצחק ציטרין
1 לשון - תחביר והבעה עברית
ד"ר הילמן
1
ישיבה תושב"ע 6 תושב"ע 6 תושב"ע 6
תנ"ך 4 תנ"ך 4 תנ"ך 4

 

בנוסף לנ"ל:
יום עיון זה"ב
יום עיון בטיחות ובטחון
אנסין גמרא,
אנסין תנ"ך
עבודה מעשית בשנים ב-ג - 12 ש"ש [כולל 2 ש"ש של מד"פ]
3 ש"ש הנחיה בתושב"ע [מתוך זה: 1 ש"ש מבוא לתושב"ע ב']
6 ש"ש הנחיה בתנ"ך [מתוך זה: 1 ש"ש סיורי ג"ג מקראית (בנוסף לקורס), 1 ש"ש מבוא למקרא ב', 2 ש"ש בקיאות בתנ"ך]
4 ש"ש הנחיה בחינוך (מחשבת החינוך והחמ"ד, חינוך חברתי, לשון-דקדוק עברי, וקורס נוסף בחינוך)
שנה ד - יום לימודים ביום א לאורך שנה"ל:
סמינריון בחינוך, ד"ר ציטרין - 2+1 ש"ש
סמינריון בתנ"ך, הרב בועז כהן / פרופ' מאורי - 2+1 ש"ש
סמינריון בתושב"ע, ד"ר זילברשטיין - 2+1 ש"ש
הערכת הוראה, ד"ר אמיד - 2 ש"ש
ניהול כיתה - 1 ש"ש
הוראה בסביבה מקוונת - 1 ש"ש
[קורס נוסף בחינוך (השלמה), הראל שפירא - 2 ש"ש]