ב' אדר ה'תש"פ | 27/02/2020 00:09:49
מסלולי הכשרה לתואר ראשון >> התמחות במקרא >> טבלת תכנית הלימודים:
טבלת תכנית הלימודים:

מבואות (6 ש"ש) 

שם הקורס

שם מרצה

סוג הקורס

מס' ש"ש

שנת לימוד

מבוא למקרא - נוסח המסורה

ד"ר יהושפט נבו

שיעור

1 ש"ש

א-ב

מבוא למקרא - ספרות המקרא ורקע היסטורי

ד"ר יהושפט נבו

שיעור

1 ש"ש

א-ב

הדרכה ביבליוגרפית

 

שיעור ותרגיל

1 ש"ש

ב

גאוגרפיה מקראית

ד"ר חגי עמיצור

שיעור ותרגיל

1 ש"ש

א-ב

סיורים עם התנ"ך

ד"ר חגי עמיצור

שיעור

1 ש"ש

א-ב

אוריינות בטקסט מקראי (בחינות בקיאות)

מרצי החוג

תרגיל

1 ש"ש

א-ב

 

עיונים בפרשנות יהודית מסורתית ובפרשנות חז"ל (7-5 ש"ש)

עיוני השוואה בפרשנות המקרא (חובה)

פרופ' טליה הורוביץ

שיעור

1 ש"ש

א

עיון משווה במפרשי התורה לפרשת משפטים

פרופ' ישעיהו מאורי

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

רש"י וראב"ע כפרשני המקרא

פרופ' ישעיהו מאורי

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

המקרא בספרות חז"ל

הרב ד"ר בועז כהן

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

הרמב"ן כפרשן התורה

הרב ד"ר בועז כהן

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

טקסטים מקראיים (8 ש"ש)

עיונים בספר ויקרא

ד"ר עמיחי נחשון

שיעור

1ש"ש

א-ד

עיונים בספר ויקרא - פרק י"ט

הרב ד"ר בועז כהן

שיעור

1 ש"ש

א-ד

עיונים בספר במדבר

הרב ד"ר בועז כהן

שיעור

2 ש"ש

ב-ד

עיונים בספר במדבר

ד"ר עמיחי נחשון

שיעור

1 ש"ש

א-ד

עיונים בספר שופטים

הרב ד"ר בועז כהן

שיעור

1 ש"ש

א-ד

עיונים בספר שמואל

ד"ר יהושפט נבו

שיעור

2 ש"ש

א-ד

עיונים בספר ירמיהו

הרב ד"ר אפרים זאנד

שיעור

2 ש"ש

א-ד

עיונים בספר עמוס

הרב ד"ר אפרים זאנד

שיעור

2 ש"ש

א-ד

עיונים בספר איוב

פרופ' ישעיהו מאורי

שיעור ותרגיל

2 ש"ש

א-ד

עיונים בספר איוב ובתורת הגמול המקראית

פרופ' ישעיהו מאורי

שיעור ותרגיל

2 ש"ש

א-ד

עיונים במגילות קהלת ושיר השירים

פרופ'  טליה הורוביץ

שיעור

1 ש"ש

ב

עיונים במגילות אסתר ורות

פרופ' טליה הורוביץ

שיעור

1 ש"ש

ב

מונוגרפיות (7-5 ש"ש)

הסיפור המקראי

פרופ' טליה הורוביץ

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

הדרמה במקרא

פרופ' טליה הורוביץ

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

השירה המקראית

ד"ר עמיחי נחשון

שיעור מקוון

1 ש"ש

ב-ד

הקינה המקראית

פרופ' טליה הורוביץ

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

כיבוש הארץ - חזון מול מציאות

ד"ר יהושפט נבו

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

המלוכה בישראל

ד"ר אפרים זאנד

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

בעיית הגמול במקרא

פרופ' ישעיהו מאורי

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

אהבת חסד: חינוך לנתינה לזולת בהגות המקראית

ד"ר נחשון עמיחי

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

גיאוגרפיה מקראית

ד"ר צבי הר שפר

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

הנבואה בשלהי בית ראשון ובראשית שיבת ציון

ד"ר יהושפט נבו

שיעור

2 ש"ש

ב-ד

יחסי נביא ומלך

ד"ר יהושפט נבו

שיעור

2 ש"ש

ב-ד

נבואות אחרית הימים

ד"ר עמיחי נחשון

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

המדבר במקרא

פרופ' טליה הורוביץ

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

מעשים סמליים

פרופ' טליה הורוביץ

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

הנס במקרא

ד"ר עמיחי נחשון

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

היחס לחי והצומח במקרא

ד"ר עמיחי נחשון

שיעור

1 ש"ש

ב-ד

"אל תשלח ידך אל הנער" - סוגיה מקראית במבט בין-תחומי

צוות דיסציפלינרי ומתודי

פרוייקט

1 ש"ש

ב

צדק חברתי - סוגיה מקראית במבט בין-תחומי

צוות דיסציפלינרי ומתודי

פרוייקט

2 ש"ש

ב

פרוסמינריונים (2 ש"ש)

עיון משווה בפרשני ימה"ב לפרקים נבחרים בספר דברים

ד"ר עמיחי נחשון

פרוסמינריון

2 ש"ש

ג

עיונים בספר בראשית

הרב ד"ר אפרים זאנד

פרוסמנריון

2 ש"ש

ג

עינוים בספר שמות

פרופ' טליה הורוביץ

פרוסמינריון

2 ש"ש

ג

פרקי תהלות

פרופ' טליה הורוביץ

פרוסמינריון

1 ש"ש

ג

עיונים בספר שמואל

ד"ר עמיחי נחשון

2 ש"ש

פרוסמנריון

ג

סמינריונים (3 ש"ש)

דמויות מקראיות בראי פרשנות המקרא ובראי השירה העברית

פרופ' טליה הורוביץ

סמינריון

3 ש"ש

ד

סוגיות מקראיות בראי פרשנות רבת פנים

פרופ' טליה הורוביץ

סמינריון

3 ש"ש

ד

המוסר במקרא

ד"ר אפרים זאנד

סמינריון

3 ש"ש

ד

מגולה לגאולה

ד"ר אפרים זאנד

סמינריון

3 ש"ש

ד

הסיפור המקראי

ד"ר אפרים זאנד

סמינירון

3 ש"ש

ד

עיון משווה במפרשי התורה לפרקים נבחרים בספר שמות

פרופ' ישעיהו מאורי

סמינריון

2 ש"ש

ד