י' ניסן ה'תש"פ | 04/04/2020 18:20:46
מסלולי הכשרה לתואר ראשון >> התמחות במקרא
התמחות במקרא

לימודי מקרא מהווים תשתית מרכזית בהקניית ידע וערכים יהודיים. יתר על כן: אף הלימודים במקצוע תורה שבעל-פה וכן בשאר מקצועות מדעי היהדות, כגון מחשבת ישראל ולשון עברית, נסמכים על המקרא. לפיכך, אך טבעי הדבר, שהתמחות במקרא הינה חובה בכל מסלולי הלימוד.

מטרות ההתמחות במקרא הן להקנות לסטודנט התמצאות מקיפה בספרי המקרא ובפרשנות היהודית הקלסית, ידע מעמיק בחלקים נבחרים מן המקרא והבנה מעמיקה בנושאיו וברעיונותיו המרכזיים, ואת הכלים הנצרכים כדי לאפשר לו להרחיב ולהעמיק בלימוד המקרא בכוחות עצמו, בהתאם לתחומי התעניינותו ולצורכי ההוראה שלו.

במהלך הלימודים ייחשף הסטודנט למגוון שיטות ומגמות, בהתאם לאופיים של פרשנים, חכמים וחוקרים שונים.

ככלל, מגמתנו העיקרית היא להבין את המקרא לפי פשוטו. העיון בגישות אחרות ייעשה, בדרך כלל, כאשר יהיה בהן כדי לתרום להעמקה בהבנת המקרא עצמו, אם בדרך של רובד פירוש נוסף ואם לצורך עימות עם פירוש הפשט. במקרים מיוחדים, במיוחד בחומר ההלכתי, יהיה הכרח ענייני לדון בהרחבה בדרשות הכתובים, וגם אז תובלט ההבחנה בין פשט לדרש.

ניתוח הכתובים ופיתוח הרעיונות הגלומים בהם ייעשו בעזרת כלים מגוונים: פרשנות המקרא כפי שהיא באה לידי ביטוי בספרות התלמוד והמדרש, פרשנות ימי הביניים ופרשנות העת החדשה וכן בעזרת כלים שמעמיד מחקר המקרא, בעיקר בתחום הלשון, הספרות וההיסטוריה.

בתכנית הלימודים מוצעים קורסים בחמישה תחומים:

א. מבואות, הכוללים גם בחינות בקיאות (=אוריינות בטקסט מקראי) בספרים נבחרים מספרי המקרא ובחלק ניכר מפירושי רש"י לתורה. ממוצע של 86% ומעלה בשש בחינות מקנה קרדיטציה.
ב. עיונים בפרשנות יהודית מסורתית ובפרשנות חז"ל
ג. טקסטים מקראיים
ד. מונוגרפיות, הכוללות גם שני פרוייקטים בין תחומיים: הראשון : סוגיה מקראית סיפורית בראי רב תחומי; סוגיה מקראית הלכתית בראי רב תחומי: צדק חברתי.
ה. פרוסמינריון*
ו. סמינריון*

* נושאי הפרוסמינריון הסמינריון יומרו מעת לעת בנושא מאחד התחומים ב-ד.

קורסי מבוא נלמדים בשנה"ל הראשונה והשנייה;

פרוסמינריון - בשנה השלישית; סמינריון - בשנה הרביעית.

שאר הקורסים - בהתאם למוצג בטבלה. טבלת תכנית הלימודים: