א' אדר ה'תש"פ | 26/02/2020 23:40:05
מסלולי הכשרה לתואר ראשון >> המסלול להכשרת גננות >> תכנית הלימודים בלימודי ההכשרה להוראה
תכנית הלימודים בלימודי ההכשרה להוראה

רכיב הלימודים

שמות הקורסים

מס' שעות הוראה (ש"ש)

סוג הקורס

 

ניהול מסגרות חינוכיות בגיל הרך

1

 

שיעור (חובה)

 

הורות במערכת החוץ-ביתית והקדם יסודי

1

שיעור (חובה)

 

התפתחות רגשית- חברתית א'

1

שיעור (חובה)

פדגוגיה ומתודיקה

למידה מתווכת בגיל הרך

2

שיעור ותרגיל (חובה)

תכנון לימודים לגיל הרך

1

שיעור ותרגיל (חובה)

מתמטיקה בגיל הרך

2

שיעור ותרגיל (חובה)

מסגרות חינוכיות כסביבות חיים (קורס מלווה ע"מ שנה א')

2

סדנה (חובה)

לצמוח בגן הילדים (קורס מלווה ע"מ שנה ב')

2

סדנה (חובה)

זהות הגננת- מאתנוגרפיה לפעולה (קורס מלווה ע"מ שנה ג') **

3

סדנה (חובה)

גן הילדים בחינוך המיוחד (קורס מלווה ע"מ ג' בחנ"מ)**

2

סדנה (בחירה)

 

סטאז'

2

סדנה (חובה)

אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה

אוריינות אקדמית

1

שיעור ותרגיל (חובה)

פנומנולוגיה של זהות גן החמ"ד

1

שיעור ותרגיל (חובה)

התנסות מעשית

שנה א' (לידה - 4)

5

התנסות

שנה ב' (6-5)

5

התנסות

שנה ג' (שכבת הגיל לפי בחירתה של הסטודנטית)

5

התנסות

סה"כ

 

19+15
34