ב' אדר ה'תש"פ | 27/02/2020 00:02:23
מסלולי הכשרה לתואר ראשון >> התמחות בהיסטוריה >> טבלת שעות
טבלת שעות

 

קורסים מבוא וחובה (ש"ש) בחירה (ש"ש)
סדנת ההיסטוריון (קורס מתודולוגי) 1
חטיבת ההיסטוריה בתקופה הקלאסית מבוא – 4
חובה – 1
2 (מתוך 4)
חטיבת ההיסטוריה של ימי הביניים מבוא – 4
חטיבת ההיסטוריה בעת החדשה מבוא – 6
חובה – 2
4 (מתוך 6)
קורס מתקדם (סמינריון) סמינריון – 2  
סה"כ (ללא קורסי המתודיקה להוראת ההיסטוריה) 26 ש"ש 20 6 (מתוך 10)

א. סדנה מתודולוגית

הקורס סוג הקורס מס' יחידות
א. סדנת ההיסטוריון (קורס מתודולוגי) חובה 1
ב. חטיבת ההיסטוריה בתקופה הקלאסית: יוון, רומי וביזנטיון - סה"כ 8 ש"ש

הקורס סוג הקורס מס' ש"ש
א. מבוא לתולדות יוון בתקופה הקלאסית וההלניסטית מבוא/חובה 2
2 ש"ש
ב. מבוא לתולדות עם ישראל בימי הבית השני ובתקופת המשנה * מבוא/חובה 2
1 ש"ש
ג. רומא: מעיר – מדינה, לאימפריה חובה 1
ד. ארכיאולוגיה: מבט לתרבות החומרית בתקופה הקלאסית * בחירה 1
ה. הלניזם ויהדות בחירה 1
ו. עולמם של חכמים: חז"ל והחברה היהודית בתקופת המשנה * בחירה בחירה 1
1 ש"ש
ז. ספרות חז"ל כמקור היסטורי בחירה 1

ג. קורסי ימי הביניים

הקורס סוג הקורס מס' יחידות
מבוא לימי הביניים מבוא/חובה 2
מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים מבוא/חובה 2

ד. חטיבת העת החדשה סה"כ 16 ש"ש (כולל סמינריון אחד)

הקורס סוג הקורס מס' ש"ש
מבוא לתולדות אירופה בעת החדשה המוקדמת: מהרנסנס לנאורות מבוא/חובה 2
מבוא לעת החדשה המאוחרת:
המערב מהמהפכה הצרפתית עד למלחמה הקרה
מבוא/חובה 2
מבוא לתולדות היהודים בעת החדשה מבוא/חובה 2
מאנטישמיות לשואה חובה 2
ממבשרי ציון לתנועה הציונית חובה 1
הלאומיות באירופה במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 בחירה 1
יישוב ישן וחדש בארץ ישראל בחירה 1
תולדות ארץ-ישראל ויישובה בין שתי מלחמות העולם: המנדט והבית הלאומי בחירה 1
מיישוב למדינה: היישוב היהודי בארץ ישראל ומדינת ישראל בשנים 1956-1945 בחירה 1
מסורת, משבר ומודרנה בחירה 1
לא הכול שחור: התגבשותה של החברה האורתודוקסית היהודית בחירה 1
היסטוריה, טכנולוגיה וחידושים מדעיים בעת החדשה (סמינריון)* סמינריון 2
תנועות חברתיות ורוחניות בעת החדשה (סמינריון) * סמינריון 2

* הערה: סמינריון 1 לבחירה מתוך 2.  

שנה א'

הקורס סוג הקורס מס' ש"ש
מבוא לתולדות יוון בתקופה הקלאסית וההלניסטית מבוא/חובה 2
מבוא לתולדות עם ישראל בימי הבית השני ובתקופת המשנה מבוא/חובה 2
מבוא לימי הביניים מבוא/חובה 2
מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים מבוא/חובה 2
מבוא לתולדות היהודים בעת החדשה מבוא/חובה 2
סה"כ 10

שנה ב'

הקורס סוג הקורס מס' ש"ש
מבוא לתולדות אירופה בעת החדשה המוקדמת: מהרנסנס לנאורות מבוא/חובה 2
מבוא לעת החדשה המאוחרת: המערב מהמהפכה הצרפתית עד למלחמה הקרה מבוא/חובה 2
רומא: מעיר מדינה לאימפריה חובה 1
ממבשרי ציון לתנועה הציונית חובה 1
מאנטישמיות לשואה חובה 2
סדנת ההיסטוריון (קורס מתודולוגי) בחירה 1
סה"כ 9

שנה ג'

הקורס סוג הקורס מס' ש"ש
סמינריון סמינריון 2
קורסי בחירה מהחטיבה הקלאסית בחירה 2
קורסי בחירה מחטיבת העת החדשה בחירה 3
סה"כ 7