י"ב תמוז ה'תש"פ | 04/07/2020 12:56:00
מסלולי הכשרה לתואר ראשון >> החוג לחינוך מתמטי
החוג לחינוך מתמטי

ממטרות ודרכים להשגתן
מטרת הלימודים בחוג היא להכשיר מורים ברמה אקדמית נאותה ובעלי יכולת להשבחת הוראת המתמטיקה בחינוך העל-יסודי ובבית הספר היסודי. במסגרת זו, מוקנה לסטודנטים ידע בסיסי ומעמיק בשטחי המתמטיקה השונים: מתמטיקה קלאסית ומודרנית, עיונית, יישומית ושימושית. במהלך הלימודים מושם דגש על החינוך לפיתוח החשיבה, לחשיבה מסודרת ויצירתית, מלווה ברכישת יכולת לימוד עצמי של נושאים חדשים-מתקדמים ומורכבים. במסגרת הלמודים בחוג, מקנים לסטודנטים ידע, אך, בעיקר מיומנות ויכולות להתמודד עם משימות מתמטיות מגוונות הכוללות אתגרי חשיבה ומציאת פתרונות בדרכים רגילות ובדרכים בלתי-קונבנציונאליות תוך שילוב בין ענפי המתמטיקה כמקצוע רב-תחומי. בתכנית הלימודים משולבים כל הנושאים ותחומי הלימוד הנלמדים במערכת הלימוד היסודית והעל-יסודית. במהלך לימודים אלו נעשית התייחסות להיבטים הדידקטיים והמתודיים והפסיכולוגים החשובים לקידום ושיפור הוראת המקצוע.
הסטודנט ירכוש מיומנות מיוחדת לטיפול בתלמידים מצטיינים, בהפעלת חוגי העשרה לתלמידים שוחרי מתמטיקה, מחד גיסא, ובטיפול בתלמידים טעוני-טיפוח ובעלי לקויי למידה, בעיקר במתמטיקה, מאידך גיסא.

תנאי קבלה
להתמחות במתמטיקה במסלול העל-יסודי מתקבלים סטודנטים בעלי ציון של לפחות 8, בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד.
להתמחות במתמטיקה ביסודי מתקבלים סטודנטים בעלי ציון של לפחות 8, בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 3 יחידות לימוד.

משך הלימודים
הלימודים לתואר אקדמי ותעודת הוראה יימשכו ארבע שנים. הלימודים לסטודנטים העונים להגדרה של "סטודנטים מצטיינים" לפי הקריטריונים של האגף להכשרת מורים, יסיימו לימודיהם בתום שלוש שנות לימוד (בתוכן לימוד סמסטר קיץ).התנסות מעשית
חלק אינטגראלי ומחייב בלימודים לקראת תואר ותעודת הוראה, הוא ההשתתפות בהתנסות מעשית הכוללת:
צפייה בשיעורים, ניתוח הפעילות בשיעורים, העברת שיעורים ונטילת חלק בפעילויות בתי-הספר המאמנים. סטודנטים בחוג, שהם מורים בפועל, יקבלו, על בסיס פרטני, הקלות בהתנסות המעשית.

מבנה הלימודים
קורסי יסוד במתמטיקה

קורסי מתמטיקה מתקדמים

סמינריון מתמטי

קורסי חינוך מתמטי (כבסיס להכשרה המעשית להוראה)

התנסות מעשית בשדה החינוך וההוראה

טבלת ריכוז שעות לימוד במסלולים לחינוך מתמטי
לקבלת תואר אקדמי ותעודת הוראה

מקרא: 1 ש"ש – שעת לימוד שבועית לאורך שנת לימודים

מסלול על-יסודי

  חובה ש"ש בחירה ש"ש סה"כ ש"ש
לימודי יסוד 12 _ 12
לימודים מתקדמים (כוללסמינריון) 14 4 18
קורסי מתודיקה 2 2 4
סה"כ ש"ש 26 3 34*
* לשעות אלו מתווספות השעות של ההתנסות המעשית בבתי-הספר.

מסלול יסודי

  חובה ש"ש בחירה ש"ש סה"כ ש"ש

קורסי מתמטיקה

23 4 27

קורסי מתודיקה

7 2 9 *
* לשעות אלו מתווספות השעות של ההתנסות המעשית בבתי-הספר. הוראת המתמטיקה במסלול בית הספר היסודי
 הוראת המתמטיקה במסלול בית הספר העל-יסודי