ב' אדר ה'תש"פ | 27/02/2020 00:06:07
מסלולי הכשרה לתואר ראשון >> החוג לחינוך מתמטי >> הוראת המתמטיקה במסלול בית הספר היסודי
הוראת המתמטיקה במסלול בית הספר היסודי

  ראש המסלול: ד"ר שרה הרשקוביץ

בשני העשורים האחרונים חלו תמורות משמעותיות בתפיסות הקשורות לתוכן ולצורה של הוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי, אשר באו לידי ביטוי בפרסום "תכנית לימודים חדשה להוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי" (משרד החינוך, תשס"ו). תוכנית המסלול להוראת מתמטיקה בביה"ס היסודי מיועדת להכשרת מורים להתמודדות עם נושאי תוכנית הלימודים החדשה ועם "אתגרי המאה ה- 21" (משרד החינוך, תש"ע).

 

ההתמחות תכלול דגשים ב:
  • העמקת הידע המתמטי של הסטודנטים להוראת המתמטיקה. 
  • הוראת מתמטיקה תוך פיתוח חשיבה מתמטית החל מהגיל הרך. 
  • הוראת מתמטיקה בסביבה מתוקשבת ובשילוב טכנולוגיות מחשוב מתקדמות. 
  • הוראה בכיתה הטרוגנית. 
  • טיפוח וטיפול בתלמידים מתקשים. 
  • פיתוח מצוינות ויצירתיות בלימודי המתמטיקה. רשימת הקורסים במסלול היסודי