ט"ו תשרי ה'תש"פ | 14/10/2019 13:52:14
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי >> הקורסים המוצעים בשנה"ל תשע"ב >> קורסים לתעודת הוראה
קורסים לתעודת הוראה

הקורסים לתעודת הוראה 

הקורסים לתעודת הוראה מיועדים לאקדמאים, בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, שאין להם תעודת הוראה.

היקף הלימודים הנדרש לתעודת הוראה נקבע בהוראות של המועצה השכלה גבוהה והאגף להכשרת עו"ה במשרד החינוך.

בדרך כלל ניתן במהלך שנתיים רצופות לסיים את הקורסים הנדרשים בתחום החינוך (יום עד יום וחצי בשבוע).

בשנה"ל תשע"ב יינתנו הקורסים הבאים במסגרת המרכז ללימודי המשך.

 


קוגניציה והתפתחותה

שם המרצה:        ד"ר פביאן ביטן

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 10:15-8:45 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:    הגדרות; גישות עקריות בפסיכולוגיה - גשטאלט, ביהביוריזם, פסיכואנליזה, הומניזם, מדעי הקוגניציה; למידה ביהביוריסטית ולמידה קוגנטיבית; תפיסה; זכרון והמשגה, בניית מושגים וקטגוריזציה, תהליכים ניהוליים;

גיל הנעורים

שם המרצה:        גב' פביאן ביטן

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 10:15-8:45 - סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    נושאים בחקר גיל הנעורים; גיל הנעורים ושלביו; השפעת הסביבה והתרבות על ההתפתחות; גישות תיאורטיות בחקר גיל ההתבגרות; שינויים ביולוגיים וקוגנטיביים; התפתחות השיפוט המוסרי; העצמי והזהות האישית; סביבת המתבגר - קשר עם ההורים והאחים, יחסי עמיתים, חברות, אינטימיות; בעיות פסיכו-חברתיות שכיחות בגיל הנעורים.

 

דידקטיקה כללית

שם המרצה:         גב' פנינה ויידה

היקף הקורס:        28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                   יום שלישי 12:00-10:30 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:     מושגי יסוד; רכיבי הסיטואציה הלימודית; תהליכי הוראה ולמידה; שיקולי דעת דידקטיים; אקלים כיתה והשפעתו על הלמידה; תפיסות עולם חינוכיות ומודלים בהוראה; תכנון יחידות הוראה; תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.


הערכת ההוראה

שם המרצה:        שושי גוטמן

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 10:30-12:00 סמסטר ב'

תכני הקורס:        גישות בהערכה; הערכת תלמידים: ההערכה בתהליך ההוראה; דרכים להערכת הישגים; תכנון מבחנים עפ"י מטרות ההוראה, בדיקת מבחנים , מתן ציונים וניתוח התוצאות. הערכה חלופית; השפעת החרדה על הנבחן ודרכים להפגת המתח; דילמות חינוכיות בהערכה; הערכה עצמית של המורה.

 

אלימות נגד ילדים

שם המרצה:        ד"ר ערן לויזון

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 13:45-12:15 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:    הסברים לתופעת האלימות; ילדים במצבי סיכון: סכנות מיידיות, סביבה ונסיבות מסכנות; התעללות רגשית ופסיכולוגית; ניצני אלימות בגן הילדים; אלימות בבית הספר; אלימות במשפחה; תקשורת ואלימות; תכניות מניעה והתערבות; תרומת הורים לטיפוח / מניעת אלימות.

 

אפיונים רגשיים וקוגניטיביים של ילדים בצ"מ

שם המרצה:        ד"ר חוה סימון

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 12:15-13:45 - סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    סוגי הצרכים האנושיים; צרכים רגשיים; גורמי משפחה וסביבה בהתפתחות הרגשית; המוסד המחנך המענה לילד בצ"מ, יססודות טיפוליים בבעיות רגשיות; הכרת לקויות קוגנטיביות והשפעתן על התפקוד האנושי; אפיונים של ליקויי למידה; מושגים ראשוניים על דרכי התערבות מקובלות;

לקויות למידה בכיתה רגילה

שם המרצה:        גב' אורלי קריספל

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 14:15-15:45 סמסטר א'

מנושאי הקורס:    הקורס יעסוק בדרכי הוראה / עבודה עם תלמידים בעלי לקויות למידה המשולבים בכיתות רגילות: לקות קריאה, לקות כתיבה, לקות חשבון, הפרעות קשב וריכוז, לקות למידה א-וורבלית.

הפרט והמסגרת החברתית

שם המרצה:        גב' שלומית גור

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 15:45-14:15 - סמסטר ב'

מנושאי הקורס:     סטיגמות ותיוג, לחץ חברתי, תדמית ודימוי עצמי חברתי, צרכים חברתיים, השתלבות חברתית כמנוף לשיפור הלמידה, מניכור להשתלבות - יסודות הלשילוב חברתי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במשפחה ובחברת הילדים הכללית והבית-ספרית.

הפרעות קשב

שם המרצה:        ד"ר חוה סימון

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 17:15-15:50- סמסטר א'               

מנושאי הקורס:    הרקע לנושא הפרעות קשב ופעילות יתר - אפידמיולוגיה, ADHD, גורמים, תסמינים עיקריים, תופעות בסיסיות של קשב, השפעות לימודיות והתנהגותיות; אבחון הפרעת חוסר קשב ופעילות יתר; חשיבות הטיפול וסוגי טיפולים; התמודדות עם הפרעות קשב בכיתה - הבטים ארגוניים, רגשיים והתנהגותיים; טיפולים תרופתיים וקוגניטיביים.

 

מתבגרים לקויי למידה - היבטים רגשיים וחברתיים

שם המרצה:        גב' אורלי קריספל

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 17:15-15:50 סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    הקורס יעסוק בלקויות למידה בגיל ההתבגרות (תיאוריות על גיל ההתבגרות, קשיים אופייניים למתבגרים לקויי למידה ועוד), לקות למידה וכשירות חברתית נמוכה, לקות למידה א-וורבלית, דרכי התערבות וטיפול.

סוגיות חינוכיות בהיבט יהודי

שם המרצה:        הרב אלחנן אפטרגוט

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 18:45-17:20 סמסטר א'

מנושאי הקורס:    "דור לדור ישבח מעשיך" - החינוך היהודי בראי היהדות; מה בין חינוך לאילוף?; יצחק וישמעאל בני אברהם אבינו - האמנם כישלון חינוכי?; אחדות ואחידות במשפחת יעקב אבינו; בנערינו ובזקנינו נלך... לאן?; חוק חינוך חובה בתקופת ר' יהושע בן גמלא; אופי מולד ומזל כוכבים כמעצבי אישיות ודרך חינוכית.

הוראה מקוונת ובניית אתר מלווה שיעור

שם המרצה:        ד"ר גלעד הר שפר

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 18:45-17:20 סמסטר ב'

דרישות קדם:      סיום קורס מבוא למחשבים ומערכת הפעלה

מנושאי הקורס:    הצגת האינטרנט; מהלכים ב-www; תכונות של Internet Explorer; פורטל ומנועי חיפוש; מעגלי השנה באינטרנט; מערכים ופעילויות; הוראה מקוונת; בניית אתר חינמי מלווה קורס.