כ"ד אב ה'תשע"ט | 25/08/2019 08:28:22
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי >> הקורסים המוצעים בשנה"ל תשע"ב >> לימודי התמחות והסבה
לימודי התמחות והסבה

מקרא - לימודי התמחות והסבה

 

אוכלוסית היעד:  - מורות בכירות המעוניינות להתמחות במקרא במסגרת לימודיהן לתואר B.Ed..

  • - מורות בבי"ס יסודי בעלות תואר אקדמי, המעוניינות להתמחות במקרא.
  • - בעלות תואר אקדמי במקרא, המעוניינות להשלים תעודת הוראה לחטיבה העליונה (כיתות ז'-י').

           

היקף הלימודים בתכנית אישית יקבע עפ"י נתוני המועמדת ועל בסיס הדרישות האקדמיות.

 

מועד:   מבחר קורסים בימים ראשון, שני, שלישי בין השעות 17.15-8.45.

 

הקורסים המוצעים במסגרת ההתמחות:

מבואות

מבוא למקרא

הדרכה ביבליוגרפית

מבוא ללשון המקרא

המקרא ועולמו

עיונים בפרשנות יהודית מסורתית ובפרשנות חז"ל

עיוני השוואה בפרשנות המקרא (חובה)

רש"י ואבן עזרא - כפרשני המקרא

הרמב"ן כפרשן התורה

המקרא בספרות חז"ל

עיון משווה במפרשי התורה לפרקים נבחרים מספר שמות

עיון משווה במפרשי התורה לפרשת משפטים

טקסטים מקראיים

עיונים בספר בראשית - סיפורי האבות

עיונים בספר שמות - גלות וגאולת מצרים

עיונים בספר ויקרא - פרק י"ט

עיונים בספר במדבר

עיונים בספר שופטים

עיונים בספר שמואל

עיונים בספר ירמיהו

עיונים בספר עמוס

פרקי תהילות

עיונים בספר איוב

עיונים במגילות אסתר ורות

עיונים במגילות קהלת ושיר השירים

מונוגרפיות

הסיפור המקראי

כיבוש הארץ - חזון מול מציאות

מגולה לגאולה - שיבת ציון

הקינה המקראית

הנס במקרא

המלוכה בישראל

גיאוגרפיה מקראית

החוק המקראי

הדרמה במקרא
נשים במקרא

בעיית הגמול במקרא

נבואות אחרית הימים

יחסי נביא ומלך

הנבואה בשלהי ימי הבית הראשון ובראשית שיבת ציון

"אהבת חסד"

סוגיה מקראית במבט בין-תחומי - עקידת יצחק

סוגיה מקראית במבט בין-תחומי - צדק צדק תרדוף

דמויות מקראיות בראי פרשנות המקרא ובראי השירה העברית

מתודיקה להוראת מקרא לחטיבה העליונה

מתודיקה להוראת מקרא לביה"ס היסודי


תושב"ע - לימודי התמחות והסבה

אוכלוסית היעד:  - מורות בכירות המעוניינות להתמחות בתושב"ע במסגרת לימודיהן לתואר B.Ed..

  • - מורות בבי"ס יסודי בעלות תואר אקדמי, המעוניינות להתמחות בתושב"ע.
  • - בעלות תואר אקדמי בתושב"ע, המעוניינות להשלים תעודת הוראה לחטיבה העליונה (כיתות ז'-י').

           

היקף הלימודים בתכנית אישית יקבע עפ"י נתוני המועמדת ועל בסיס הדרישות האקדמיות.

 

מועד:   מבחר קורסים בימים ראשון, שני, ושלישי בין השעות 17.15-8.45.

 

הקורסים המוצעים במסגרת ההתמחות:

 

מבואות

מבוא לתורה שבעל-פה

מבוא לספרות האגדה

הדרכה ביבליוגרפית בתורה שבעל-פה

לשון חכמים

טקסטים מספרות התנאים

טקסטים במסכת שבת

טקסטים תנאיים במסכת פסחים

פרקי משנה בסדר נזיקין

סוגיות בסדר מועד

ספרות מדרשי ההלכה

טקסטים מן המשנה ומן התלמוד במסכת תענית

סוגיות בתלמודים בענייני תפילה וברכות

סוגיות בתלמודים בענייני נזיקין


מבחר נושאים מספרות התורה שבעל-פה

שאלות אקטואליות בהלכה

ההלכה בעידן המודרני

מהמשנה להלכה

מנהגים בהתפתחותם

ארץ-ישראל בספרות ההלכה והאגדה

סוגיות חינוכיות בספרות השו"ת

דילמות חינוכיות במחשבת היהודית

פרקים בתולדות התפילה

הלוח העברי

מוסר וחברה בספרות התושב"ע

סוגיות בספרות האגדה

המקרא בספרות חז"ל

הִלכות אישות על-פי מקורות ההלכה

ספרות הפוסקים ודרכי הפסיקה

הורים וילדים במשפט העברי

דיני משפחה בישראל

סוגיות בדיני ממונות

שבת ומועד

סדר פסח - תלמוד הלכה ומנהג

עיונים במכילתא

האשה בהלכה ובהגות היהודית

מתודיקה להוראת תושב"ע

 


מתמטיקה - לימודי התחמות והסבה

אוכלוסית היעד:  - מורות בכירות המעוניינות להתמחות במתמטיקה במסגרת לימודיהן לתואר B.Ed..

  • - מורות בבי"ס יסודי או על יסודי בעלות תואר אקדמי, המעוניינות להתמחות במתמטיקה.
  • - בעלות תואר אקדמי במתמטיקה, המעוניינות להשלים תעודת הוראה לחטיבה העליונה (כיתות ז'-י').

           

היקף הלימודים בתכנית אישית יקבע עפ"י נתוני המועמדת ועל בסיס הדרישות האקדמיות.

מועד:   מבחר קורסים בימים ראשון, שני בין השעות 17.15-8.45.

 

הקורסים המוצעים במסגרת ההתמחות:

יסודות במתמטיקה

מבנים אלגבריים

אלגברה 1, 2

אלגברה לינארית

גרפים ותכנון לינארי

פונקציות מתמטיות

קומבינטוריקה

בעיות נבחרות באלגברה

הנדסת המישור

בניות הנדסיות

הנדסה אנליטית

טריגונומטריה

הנדסת המרחב

גיאומטריה תיאורית

בעיות נבחרות בהנדסת המישור

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א'

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב'

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ג'

משוואות דיפרנציאליות

אנליזה נומרית

סטטיסטיקה

הסתברות

תורת הקבוצות

הסקה סטטיסטית

תורת המספרים

אלגברה מודרנית

לוגיקה מתמטית

ההיסטוריה של התפתחות המתמטיקה

סוגיות מתמטיות בתלמוד

היבטים מתמטיים של תכנית הלימודים

הוראת חקר

סמינריון במתמטיקה

קורסים פסיכו-דידקטיים (חינוך מתמטי)

מתודיקה למתמטיקה

אסטרטגיות לפתרון בעיות במתמטיקה

שילוב תחומים במתמטיקה

שימושי מחשב במתמטיקה

שילוב המחשב בהוראת מתמטיקה

הוראת מתמטיקה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

פיתוח החשיבה המתמטית

הערכת הישגים במתמטיקה

סמינר דידקטי


אנגלית - לימודי התמחות והסבה

אוכלוסית היעד:  - מורות בכירות המעוניינות להתמחות באנגלית במסגרת לימודיהן לתואר B.Ed..

  • - מורות בבי"ס יסודי / על יסודי בעלות תואר אקדמי, המעוניינות להתמחות באנגלית.
  • - בעלות תואר אקדמי באנגלית, המעוניינות להשלים תעודת הוראה לחטיבה העליונה (כיתות ז'-י').

           

היקף הלימודים בתכנית אישית יקבע עפ"י נתוני המועמדת ועל בסיס הדרישות האקדמיות.

 

מועד:   מבחר קורסים בימי ראשון בין השעות 18:45-8:45.

 

הקורסים המוצעים במסגרת ההתמחות:

 

מיומנויות השפה

כישורי שפה A

סגנון וחיבור

כישורי שפה B

כישורי שפה C

לימודי העשרה

בלשנות

מבוא לבלשנות

מבנה השפה האנגלית

פסיכולינגוויסטיקה

סוציולינגוויסטיקה
ספרות

הסיפור הקצר

מבוא לשירה ופרוזה

שירה וסיפורת

נושאים בספרות

ספרות ילדים

יישומים רב-תחומיים

בלשנות פדגוגית

בלשנות שימושית A

בלשנות שימושית B

שילוב אמנויות

ניתוח השיח למורים לאנגלית

תהליכי למידה והערכתם

מתודיקה

יסודות במתודיקה

כישורי שפה להוראת אנגלית

דרכי חשיבה ואסטרטגיות למידה בשפה זרה

ראשית הקריאה באנגלית

הוראת אנגלית לבעלי צרכים מיוחדים

טכנולוגיות מידע ללימוד שפה זרה

הערכה אלטרנטיבית