ט"ו תשרי ה'תש"פ | 14/10/2019 13:47:59
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי >> הקורסים המוצעים בשנה"ל תשע"ב >> חינוך מיוחד
חינוך מיוחד

סוגיות בטיפוח החשיבה (סמינריון)

שם המרצה:        גב' פנינה ויידה

היקף הקורס:       56 שעות (2 ש"ש)

מועד:                  יום שלישי 10:15-8:45

מנושאי הקורס:    תאוריות למידה; דרכים לפיתוח וטיפוח חשיבה; חשיבות השפה לתהליך החשיבה; התיאוריה של התיווך ( Mediated Learning Experience - M.I.E.); תפקודים קוגנטיביים לקויים ודרכים לשפרם; הכרת התכנית להעשרה אינסטרומנטלית. 

שיקום קריאה

שם המרצה:        גב' סוזי מגל

היקף הקורס:       56 שעות (2 ש"ש)

מועד:                  יום שלישי 10.15-8.45

מנושאי הקורס:    עקרונות ההוראה המתקנת; טיפול מערכתי בילד לקוי הלמידה; טיפול במערכת עיבוד המידע הקוגניטיבי של התלמיד המתקשה; טיפול בליקויי קריאה; גישות להוראה מתקנת בקריאה - היכרות עם אסכולות ושיטות שונות והצעות טיפול בליקויי קריאה ספציפיים.

מוזיקה ככלי טיפולי

שם המרצה:          גב' צפרירה ווקר

היקף הקורס:        28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                    יום שלישי 12:00-10:30 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:    מודעות לסביבה הקולית; ההשפעה הפסיכופיזיולוגית של המוזיקה; פיתוח חוש קצב; האזנה פעילה; כלי הקשה כאמצעי לטיפול במוזיקה; החוויה האמנותית כאמצעי טיפולי.

 

תפיסת הדיבור (שמיעתי וחזותי)

שם המרצה:        גב' ורדיה הימל

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש במסמטר)

מועד:                  יום שלישי 10:30-12:00 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:    מרכיבי הדיבור; תפיסה שמיעתית ותפיסה חזותית של הדיבור; תפיסה הדיבור והערכתה אצל ילדים לקויי שפה; התנאים הסביבתיים הנחוצים לתפיסת דיבור של ילדים לקויי שפה - אקוסטיים, חזותיים ואנושיים.

ציורי ילדים

שם המרצה:        גב' לאה נצרתי

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש)

מועד:                  יום שלישי 12:00-10:30 סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    הציור כביטוי לתחומי האישיות השונים (מאפיינים התנהגותיים, קוגניטיביים, רגשיים, ותפקוד בינאישי); היחוד של ההבעה בחומרי אמנות שונים; שלבי התפתחות תקינה של ציורי ילדים; אבחונים פסיכולוגיים תקפים; ביטויי יצירתיות בציור; אפיוני הביטוי האמנותי של אוכלוסיות בצ"מ (אלימות, ליקויי למידה, בעיות גופניות ובריאותיות, בעיות נפשיות). 


ביבליותרפיה

שם המרצה:          גב' יעל ניאגו

היקף הקורס:        28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                    יום שלישי 12:00-10:30 - סמסטר ב'

מנושאי הקורס:     הספרות והשירה ככלים תראפויטיים; צרכי הילד בקריאה והתעניינותו בקריאה; הביבליותרפיה: אפיוניה, מגבלותיה, בחירת החומרים, שלבים בתהליך; שימוש ביבליותרפי בתכנים חינוכיים מגוונים:דימוי עצמי, פחדים, רגשות, טראומה אצל ילדים, יחסים במשפחה; פעילויות ביבליותרפויטיות המשלבות תיאטרון בובות בעבודה עם ילדים.

 

החינוך המיוחד - מבוא

שם המרצה:        גב' פנינה ויידה

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 12:15-13:45 סמסטר א'

מנושאי הקורס:    מהות החינוך המיוחד ותולדותיו; מטרות החנ"מ; אוכלוסיית היעד; החינוך המיוחד בחברה; המורה בחינוך המיוחד; הבהרת מושגים; תיוגי סטריאוטיפי; סטיגמה; מודעים למיון חריגים - סיעודי, רפואי, חינוכי חוק החינוך המיוחד, ועדות השמה; מסגרות החינוך המיוחד והשילוב בישראל.

 


ליקויי כתיבה - אבחון ודרכי התערבות (סמינריון)

שם המרצה:        ד"ר רותי עמית

היקף הקורס:       56 שעות (2 ש"ש)

מועד:                  יום שלישי 13:45-12:15

מנושאי הקורס:    מרכיבי תהליך הכתיבה - מרכיבים תחושתיים, מרכיבים מוטוריים, מרכיבים קוגניטיביים, מהלך תקין של התפתחות הכתיבה; ליקויי כתיבה - איתור, אבחון; סקירת גישות טיפול שונות ומתן כלים יישומים לטיפול. 

אפיונים רגשיים וקוגניטיביים של ילדים בצ"מ

שם המרצה:        ד"ר חוה סימון

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 12:15-13:45 - סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    סוגי הצרכים האנושיים; צרכים רגשיים; גורמי משפחה וסביבה בהתפתחות הרגשית; המוסד המחנך במענה לילד בצ"מ, יסודות טיפוליים בבעיות רגשיות; הכרת לקויות קוגנטיביות והשפעתן על התפקוד האנושי; אפיונים של ליקויי למידה; מושגים ראשוניים על דרכי התערבות מקובלות;

 


תהליכי תפישה וחשיבה מתמטית בגיל הרך

שם המרצה:        גב' רחל שי

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 14:15-15:45 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:    תהליכי התפיסה המשפיעים על ההתפתחות החשבונית; התפתחות תהליכי החשיבה הבונים את מושג המספר, פעולות חשבון, משמעות ותובנות מתמטיות; אבחון בחשבון לילדי גן וכתה א'. אפיונים של הילד המתקשה בהשוואה להתפתחות תקינה; אבחנה מבדלת בין לקויות למידה מתמטיים לקשיים בחשבון.

 

תהליכי אבחון והוראה מתקנת בחשבון

שם המרצה:        גב' רחל שי

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 15:45-14:15 סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    שלבים בבניית תכנית להוראה מתקנת בחשבון; איתור תלמידים מתקשים ע"י אבחון ומיפוי כיתתי; שיח היכרות בחשבון עם תלמיד מתקשה; אבחונים דידקטיים בחשבון; הערכה מעצבת ובניית תכנית הוראה מותאמת; גישות ודרכי הוראה בנושאים מרכזיים בחשבון בביה"ס היסודי. דידקטיקה של החשבון בחינוך הרגיל בשילוב דרכים יחודיות בהוראה מתקנת בחינוך המיוחד.

 


לקויות למידה בכיתה רגילה

שם המרצה:        גב' אורלי קריספל

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 14:15-15:45 סמסטר א'

מנושאי הקורס:    הקורס יעסוק בדרכי הוראה / עבודה עם תלמידים בעלי לקויות למידה המשולבים בכיתות רגילות: לקות קריאה, לקות כתיבה, לקות חשבון, הפרעות קשב וריכוז, לקות למידה א-וורבלית.

 

הפרט והמסגרת החברתית

שם המרצה:        גב' שלומית גור

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 15:45-14:15 - סמסטר ב'

מנושאי הקורס:     סטיגמות ותיוג, לחץ חברתי, תדמית ודימוי עצמי חברתי, צרכים חברתיים, השתלבות חברתית כמנוף לשיפור הלמידה, מניכור להשתלבות - יסודות הלשילוב חברתי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במשפחה ובחברת הילדים הכללית והבית-ספרית.

ליקויי קריאה - תיאוריות ודרכי אבחון

שם המרצה:         גב' סטלה גידלביץ

היקף הקורס:        56 שעות (2 ש"ש)

מועד:                   יום שלישי 17:15-15:50

מנושאי הקורס:    קריאה כתהליך אינטראקטיבי; מרכיבים של קריאה מיומנת ואסטרטגיות קריאה; מאפיינים של לקות בקריאה; התפתחות קריאה לפי המודל של ספיר ושטרנברג; ביטויים התפתחותיים של לקות קריאה וכתיבה; תהליכים קוגניטיביים המעורבים בקריאה; מוכנות לקריאה וכתיבה; הערכת יכולת קריאה וכתיבה - אבחון.

דרכי עבודה עם ילדים בצ"מ

שם המרצה:        גב' יעל נגלר

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 15:50-17:15 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:    עקרונות בסייסיים: עקרון הנורמליציה, שילוב, פיתוח כשרים, פיתוח מוכנות, עצמאות ותפקוד חברתי; רקע פסיכולוגי: הגישה ההתפתחותית וישומה, אבחון דיאגנוסטי ואבחון התפתחותי; תל"כ - תכ"ל כתתית, ותל"א - תכ"ל אישית; עקרונות בהוראת מקרא, מולדת וחברה, הסטוריה, חינוך חברתי - ל"ב 21.

מתבגרים לקויי למידה - היבטים רגשיים וחברתיים

שם המרצה:        גב' אורלי קריספל

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 17:15-15:50 סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    הקורס יעסוק בלקויות למידה בגיל ההתבגרות (תיאוריות על גיל ההתבגרות, קשיים אופייניים למתבגרים לקויי למידה ועוד), לקות למידה וכשירות חברתית נמוכה, לקות למידה א-וורבלית, דרכי התערבות וטיפול.

                           (הערה: רצוי מאד לקחת כקורס קדם - לקויות למידה בכיתה הרגילה).

מערכות משפחתיות של ילדים עם מוגבלויות

שם המרצה:        ד"ר חוה סימון

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 17:20-18:45 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:    קיום בצוותא של לקויות למידה, הפרעות קשב והפרעות מילוליות ובלתי מילוליות וכן הפרעות רגשיות ומוגבלויות מורכבות - קשיים בתפקוד האישי ובפיתוח קשרים בין אישיים; תאוריות ומודלים לניתוח תפקודן של משפחות; מצוקות במערכת ההורית והמשפחתית של ילדים בצ"מ; דרכי התמודדות מתחומים שונים; התמודדות המורה עם תחושותיו בהקשר המקצועי והאישי בתהליכי ההתערבות לסיוע לתלמידים.

 

הפילוסופיה של החינוך המיוחד

שם המרצה:         גב' יעל נגלר

היקף הקורס:        28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                   יום שלישי 18:45-17:20 - סמסטר ב'.

מנושאי הקורס:    רקע היסטורי ופילוסופי לחנ"מ; תרומת הגישה ההתפתחותית לחנ"מ: גישתו של פיאז'ה , השלכות לעבודת המורה, יישום באבחון ליקויים; תרומת הזרם ההומניסטי לחנ"מ: משנתו של ג'ון דיואי, היבט אנושי ולימודי; עקרונות העבודה בחנ"מ על בסיס הרקע הפילוסופי; גישות מיוחדות בחנ"מ: הגישה האנתרופוסופית, העשרה אינסטרומנטלית;

 

פסיכופתולוגיה בילדות ובנעורים

שם המרצה:          ד"ר דפנה מרקמן

היקף הקורס:        28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                    יום רביעי 14:15-15:45 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:    סקירת האיפיונים של הפרעות נפשיות בינקות, בילדות ובנעורים; הפרעות נפשיות קלות; הפרעות אישיות; מחלות נפש ובעיות תקשורת; יבחנו ההיבטים התורשתיים, ההתפתחותיים והמשפחתיים הקשורים לבריאות ופתולוגיה נפשית.