ט"ו תשרי ה'תש"פ | 14/10/2019 13:52:55
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי >> הקורסים המוצעים בשנה"ל תשע"ב >> חינוך ודרכי הוראה
חינוך ודרכי הוראה

החינוך כאתגר חברתי (סמינריון)

שם המרצה:        גב' תרצה פריש

היקף הקורס:       56 שעות (2 ש"ש)

מועד:                  יום שלישי 10:15-8:45

מנושאי הקורס:    המשבר בחינוך וסימניו: יחסיות של ערכים, חיקוי תרבות ההמון, מפנה ביחסי מורים-תלמידים-הורים; כוחו של ביה"ס בעת משבר והתחדשות - מטרות, מודעות למשבר, להיחלצות וצמיחה, חינוך לסובלנות ורב תרבותיות; דרכים בחינוך - עפ"י דרכו, חינוך לא פורמלי; דמות המחנך והשפעתו על תלמידיו.

התערבות בהתפתחות שפה בגיל הרך (פרויקט קשר)

שם המרצה:        גב' ורדיה הימל

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 8:45-10:15 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:    תכניות התערבות שפה ו"פרויקט קשר"; מודל ההתערבות, אסטרטגיות והערכת היכולת השפתית בשלבי ההתפתחות של הילד: שלב קדם-מילי, חד-מילי, השלב הדקדוקי המוקדם והשלב הדקדוקי המאוחר.

אביזרים דידקטיים (גננות וגיל רך)

שם המרצה:        גב' יעל ניאגו

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 8:45-10:15 - סמסטר ב'

תכני הקורס:        עקרונות החינוך היצירתי, האמנויות והמשחק; אקלים וסביבה המעודדים יצירתיות; פעילויות המאפשרות לפתח את הפוטנציאל היצירתי; אביזרים דידקטיים בחשבון ובהנדסה להגברת המוכנות לבית הספר וללימוד בכיתות היסוד; אביזרים דידקטיים לפיתוח שפה וחשיבה; דגמים ומשחקים לימודיים בנושאים כגון: טבע ועונות השנה, חגים ומועדים, שירים וסיפורים.

מנהיגות חינוכית - עוצמה והעצמה

שם המרצה:        גב' שלומית גור

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 12:00-10:30 סמסטר א'

מנושאי הקורס:    מה בין מדריך למנחה, למורה, למחנך, למנהל, למנהיג?; מנהיגות חינוכית מעצבת, מצמיחה ומעצימה. אורך רוח, סובלנות וסבלנות בתכונות הנדרשות ממנהיג; מנהיגות חינוכית בעידן של סתירות ומבוכה; מנהיגות חינוכית למניעת אלימות.

הפעלה באמצעות אמנות בגיל הרך

שם המרצה:        גב' לאה נצרתי

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 12:00-10:30 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:    הכרת מגוון חומרים תוך מודעות להיבטים גרפו-מוטוריים והתאמתם לילדים בגיל הרך; מגוון טכניקות להפעלה יחידנית; מגוון טכניקות להפעלה קבוצתית; דרכי קישוט ועיצוב סביבת הלמידה תוך שימוש בתוצרי אמנות ילדים.

אדם וסביבתו

שם המרצה:        ד"ר נורית רונן

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 12:00-10:30 סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    מהי סביבה ומהי איכות סביבה? התלות וקשרי הגומלין בינינו ובין הסביבה הקרובה והרחוקה; מערכות אקולוגיות והשפעת גורמים ביוטיים ואביוטיים; ערעור בתי גידול וסביבת החיים שלנו עקב זיהום, שריפה וכו'; שמירת הסביבה כאתגר חינוכי במאה העשרים ואחת.


תהליכי תפישה וחשיבה בגיל הרך

שם המרצה:        גב' פנינה ויידה

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 12:00-10:30 סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    מאפייני התפיסה בגיל הרך (התרשמות, סובייקטיביות, אבסולוטית, חוסר הגיון, אי הפרדה בין דמיון ומציאות וכו') מיומנויות חשיבה וטיפוחן; דרכי חשיבה - יצירתית, מרחבית, מתמטית, לשונית; מבני חשיבה המועברים על דרך התיווך. הכרות עם התכנית לטיפוח החשיבה בגיל הרך (ארגון, אמפטיה והבעת רגשות, התמצאות במרחב, מערכות יחסים).

אלימות נגד ילדים

שם המרצה:        ד"ר ערן לויזון

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                    יום שלישי 13:45-12:15 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:     הסברים לתופעת האלימות; ילדים במצבי סיכון: סכנות מיידיות, סביבה ונסיבות מסכנות; התעללות רגשית ופסיכולוגית; ניצני אלימות בגן הילדים; אלימות בבית הספר; אלימות במשפחה; תקשורת ואלימות; תכניות מניעה והתערבות; תרומת הורים לטיפוח / מניעת אלימות.

אבות ובנים בספר בראשית - היבטים חינוכיים ופסיכולוגיים

שם המרצה:        ד"ר יוסי ויליאן

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 12:15-13:45 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:    ז'אנר סיפורי המקרא, המציאות החינוכית והפסיכולוגית בסיפורי המקרא, "מעשה אבות סימן לבנים": השפעות חינוכיות ופסיכולוגיות של האבות על הבנים בספר "בראשית", כפי שמובאים ע"י פרשני המקרא - ראשונים, רש"ר הירש, המלבי"ם ועוד.

                           תיאוריות חינוכיות ופסיכולוגיות (פרויד, יונג, פיאז'ה) מול מציאות חינוכית ופסיכולוגית בסיפורי המקרא.

                           החלומות בסיפורי המקרא (יעקב, יוסף, פרעה).

מוזיקה בהיבט רב-תחומי

שם המרצה:        גב' צפרירה ווקר

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 12:15-13:45 - סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    לימוד אינטגרטיבי של תנ"ך ומוזיקה, המחזה מופשטת: סיפור הבריאה ועוד, המחזה תוכניתית: סיפורי האבות, יציאת מצרים ועוד, לימוד אינטגרטיבי של תפילה ומוזיקה, מוכנות ללמידה בשילוב עם הוראת האלף-בית, בקהילות ישראל, בשילוב חומר אתנומוזיקולוגי, עונות השנה והטבע בצליל.

 

טבע ומדע בגן הילדים

שם המרצה:        ד"ר נורית רונן

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 13:45-12:15 סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    הקורס משלב תכנים מתחום לימודי המדע והסביבה עם מיומנויות פדגוגיות, תוך הדגשת מודעות הילד לעולם הטבע, תהליכים אקלימיים ומושג הזמן. בין השאר נעסוק במחזוריות בחיי הצמח ותקופות עונתיות אצל בעלי חיים; קשרים בין מבנה ותפקוד; תקשורת אצל בעלי חיים ועוד. הקורס יכלול סיורים קצרים וצפיה בסרטים.


שוויון ושונות במערכת החינוך (סמינריון)

שם המרצה:        ד"ר יצחק ציטרין

היקף הקורס:       56 שעות (2 ש"ש)

מועד:                  יום שלישי 15:45-14:15

מנושאי הקורס:    שויון ושונות בחינוך כסוגיה ערכית - סוציאליזציה לעומת אינדיבידואליזציה: מטרות בחינוך, תכניות ליבה, דרכי הוראה והערכה; פרמטרים של שונות והתאמת מטרות, תכניות לימודים ודרכי הוראה לפרט השונה והשווה.

 

ניהול קונפליקטים בחינוך

שם המרצה:        מנחה מקבוצת "גבים"

היקף הקורס:       56 שעות (4 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 15:50-18:45 סמסטר א'
או יום חמישי 17:15-14:15 סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    מיומניויות וכלים לניהול דיאלוג אפקטיבי במסגרת החינוכית: תפישת הקונפליקט בתרבות הארגונית וגישות אלטרנטיביות לניתוח ולטיפול בקונפליקטים; מודלים של מנגנוני גישור בביה"ס; עבודת צוות והעצמת שיתופי פעולה - סגנונות בקבלת החלטות, כלים לבחירת פתרונות, ישום הכלים בכיתה ובעבודת הצוות החינוכי.


פרקים בתולדות החינוך העברי בתקופת היישוב

שם המרצה:        ד"ר יצחק ציטרין

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 17:15-15:50 סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    ראשיתו של החינוך העברי בתקופת היישוב מהווה מסד למערכת החינוך בישראל. בתקופה זו נקבעו יסודותיה הארגוניים, האתוס והנרטיב שעליה מושתתת מערכת החינוך של מדינת ישראל.

                           הקורס יעסוק בסוגיות כגון: החייאת השפה העברית; היחס שבין המערכת הפוליטית למערכת החינוך; תפקיד הסוציאליזציה של מערכת החינוך ועוד.

הוראה מקוונת ובניית אתר מלווה שיעור

שם המרצה:        ד"ר גלעד הר שפר

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 18:45-17:20 סמסטר ב'

דרישות קדם:      סיום קורס מבוא למחשבים ומערכת הפעלה

מנושאי הקורס:    הצגת האינטרנט; מהלכים ב-www; תכונות של Internet Explorer; פורטל ומנועי חיפוש; מעגלי השנה באינטרנט; מערכים ופעילויות; הוראה מקוונת; בניית אתר חינמי מלווה קורס.

 


מוטיבים בספרות ילדים (סמינריון)

שם המרצה:        ד"ר יוסי ויליאן

היקף הקורס:       56 שעות (2 ש"ש)

מועד:                  יום רביעי 10:15-8:45

מנושאי הקורס:    ייחודה של ספרות הילדים; עיון ודיון ביצירות כגון הנסיך הקטן, כיפה אדומה, פו הדוב, אגדות האחים גרים, שלגיה ועוד; ילדים חריגים בספרות ילדים; בעלי חיים, שדים ומפלצות כמוטיבים בספרות הילדים; הילד במסגרת המשפחה והחברה; עיון במחקר ספרות הילדים.

פסיכולוגיה של ציורי ילדים

שם המרצה:        גב' נעמי דורון

היקף הקורס:       56 שעות (4 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום חמישי 13:45-10:30 סמסטר א'

מנושאי הקורס:    יצירתיות; ציורי ילדים לעומת ציורי המבוגרים; שלבים בהתפתחות יכולת הציור; התכונות המבניות של הציור; הציור ככלי אבחון; מבחני הציור - דמות, עץ, משפחה, קבוצה; התנסות בפיענוח ציורים.


שיפור תפקוד במצבי לחץ באמצעות אמנות

שם המרצה:        גב' נעמי דורון

היקף הקורס:       56 שעות (4 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום רביעי 10:30-13:45 - סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    הגדרת "מצב לחץ" ופירוט מצבי לחץ שונים; טיפול בלחצים ומתחים: חיסון מפני לחץ, הרפיה עצמית ושיטות להשגתה, בניית חוסן נפשי של ילד; טיפול באמצעות אמנויות: ביבליותרפיה - שימוש בספרות כאמצעי טיפול בנושאים רבים כגון: יחסי הורים - ילדים, התמודדות עם מוות במשפחה, בניית הדימוי העצמי; דרמה תרפיה - שימוש בדרמה כאמצעי טיפולי; כתיבה יוצרת; תרפיה באמצעות אמנות פלסטית; עבודה פרטנית אל מול עבודה קבוצתית.

פיתוח יכולת יצירתית

שם המרצה:        ד"ר דפנה מרקמן

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום רביעי 17:15-15:50 סמסטר א'

מנושאי הקורס:    הכרת מגוון התנהגויות יצירתיות בתחומים שונים - יצירתיות אינטלקטואלית, יצירתיות אמנותית בהיבטיה השונים; יצירתיות בהוראה; בחיי יום יום ועוד; המאפיינים האישיותיים של אנשים יצירתיים; הקשר בין יצירתיות ושיגעון; הבנת תהליכים יצירתיים ודרכים לעידוד ולפיתוח יצירתיות.

 


 חשיבה תהליכית באמצעות מחשב

שם המרצה:        ד"ר גלעד הר שפר

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום רביעי 14:15-15:45 - סמסטר ב'

דרישות קדם:      סיום קורס מבוא למחשבים ומערכת הפעלה.

מנושאי הקורס:    הכרת סגנונות וצורות חשיבה, הבנת חשיבות הדוגמא, חשיבה צידית, קיבעון מחשבתי, מושג האלגוריתם, מבנה האלגוריתם, יישום אלגוריתם באמצעות תכנות מונחה עצמים. מבנה התהליך, פירוק תהליך, סטנדרטיזציה, ריקורסיה, הפעלת שיגרות תהליכיות. הפשטת תהליך והסברו: משחקי חשיבה (מגדלי האנוי, לוקאס, גדרות ועוד).

 

יישומי מחשב בהוראה

שם המרצה:        ד"ר גלעד הר שפר

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום רביעי 17:15-15:50 -  סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    מערכת ההפעלה, תכונות בסיסיות של המערכת, סוגי חמרה, מדיניות ואמצעי שמירה; תכנות מצגות Power Point: שימוש בתבניות, תכנון מצגת, טכניקות יישומיות לבניית מצגת, שילוב אנימציה במצגת.