כ"ד אב ה'תשע"ט | 25/08/2019 08:33:33
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי >> הקורסים המוצעים בשנה"ל תשע"ב >> קורסי יהדות
קורסי יהדות

רפואה והלכה

שם המרצה:        הרב יעקב קליין

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 10:15-8:45 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:    השתלת אברים; העובר ומעמדו; חובות הרופא לחולה; סיכון חיי המציל לצורך הצלה; ניתוח לאחר המוות; אם פונדקאית; תרומת אברים; הארכת חיי חולה סופני; מכירת אברים; ניסויים רפואיים בבני אדם ובבעלי חיים; שכפול גנטי; שבת ופיקוח נפש.

עיונים בפרקי אבות

שם המרצה:        הרב יעקב קליין

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 10:15-8:45 - סמסטר ב'

על הקורס:           במסכת אבות אין הלכות וכולה עוסקת במידות טובות, דרך ארץ, יראת שמיים ואהבת התורה. חכמי ישראל בכל הדורות העמיקו בהבנת המסכת מבחינה עיונית, ערכית ולשונית. במהלך הקורס יועלו נושאים רלבנטיים מהמסכת.

דמויות במקרא

שם המרצה:        הרב רונן לוביץ

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 10:30-12:00 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:    הקורס יעסוק בדמויות נבחרות של אישים במקרא, לאור הפרשנות מחז"ל ועד ימינו, תוך התמקדות בהיבטים ערכיים וחינוכיים הרלבנטיים לזמננו. הדמויות הן: נח, אברהם, יצחק, יוסף, יהודה, משה, אהרון, יפתח, שמשון, דוד ושלמה. כמו כן נעסוק בדמויות נשים בולטות במקרא: שרה והגר - האם והאמה, מרים - האחות הנביאה, בנות צלפחד - האמנם פמיניסטיות? דבורה - שופטת ומנהיגה, חנה - מעצבת התפילה.

מעגל החיים בבית היהודי

שם המרצה:        הרב רונן לוביץ

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד :                 יום שלישי 12:00-10:30 - סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    הקורס יעסוק בטקסטים, הלכות ומנהגים הקשורים למאורעות ולציוני דרך מרכזיים בחיי האדם, כפי שהתקבלו במסורת היהודית לגווניה. נלמד בקורס על התפתחותם והתגבשותם של אלה, ועל הרעיונות וההשקפות שמאחוריהם, ונעמוד על בעיות והיבטים עכשוויים ועדכניים הכרוכים בהם. נושאים מרכזיים: שידוכין, אירוסין ונישואין, פריה ורביה ובעיות פוריות ועקרות, הריון, לידה והפסקת הריון, מתן שמות לילדים, ברית מילה, זבד הבת ופדיון הבן, בר מצווה ובת מצווה, גירושין, ועגינות, חולי ואבלות.

אמונה, מדע וטכנולוגיה בראי היהדות

שם המרצה:        הרב רונן לוביץ

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד :                 יום שלישי 13:45-12:15 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:    הקורס יעסוק בהיבטים מרכזיים של המפגש בין היהדות והעולם המודרני: היחסים בין אמונה ומדע ובין הלכה וטכנולוגיה. נושאים לדוגמה: בעיית האמונה בעידן המודרני והפוסט-מודרני, עיקרי האמונה, שאלת גיל העולם והיווצרותו, בריאת האדם מול תורת האבולוציה, לימודי תנ"ך מול ביקורת המקרא, בין מקרא וארכיאולוגיה, יחס היהדות לאסטרולוגיה, היחס למדע וללימודי חול, המחשב והאינטרנט בהלכה, בעיות כשרות בתעשיית המזון.

 


שאלות אקטואליות בהלכה

שם המרצה:        הרב רונן לוביץ

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 12:15-13:45 - סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    הקורס יעסוק במבחר נושאים אקטואליים בהם נדרשה ההלכה לגבש עמדה לאור המציאות שהתחדשה בזמננו. נושאים לדוגמא: יחס ההלכה כלפי זרמים לא הלכתיים, הגיור בהלכה, נישואים אזרחיים, הסכמי קדם-נישואין, האפשרות לשינויים בטקסי חופה וברית מילה, תכנון המשפחה, ניסויים בבעלי חיים, היבטים הלכתיים בנושא תאונות הדרכים, קבורת נכרים בבית קברות יהודי, ענישה קולקטיבית במהלך מאבק עם אויב, כפיה על טיפול רפואי, הפסקת הריון (הפלות), מסירת מידע לחולה על מצבו.

שבת ומועד

שם המרצה:          גב' הילה נכטיילר

היקף הקורס:        28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                    יום שלישי 14:15-15:45 - סמסטר א'

מנושאי הקורס:     מבחר סוגיות הקשורות לשבת ומועדי ישראל תוך דיון בהשתלשלות ההלכה בזיקה לספרות חז"ל; היבטים ייחודיים של החגים בלוח השנה העברי; ייחודה של מצוות השבת כבסיס לקדושת הזמן.

 


סוגיות חברתיות במקרא ובהלכה

שם המרצה:        גב' הילה נכטיילר

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 14:15-15:45 סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    הקורס יעסוק במצוות התורה, בפרשנותן ובפסיקה ההלכתית הנובעת מהן ויתבסס על פרשת קדושים (ספר ויקרא) המשופעת במצוות חברתיות.

                           נעסוק במחויבויות שבין אדם לחברו, ביחס לגר ובמערכת המשפחתית.

 

ההתנחלות בארץ - חזון מול מציאות (סמינריון)

שם המרצה:        גב' הילה נכטיילר

היקף הקורס:       56 שעות (2 ש"ש)

מועד:                  יום שלישי 15:50-17:15

מנושאי הקורס:    הקורס יעסוק בתקופה בה הגיע עם ישראל לארץ כנען והתיישב בה ויתבסס על ספרי יהושע ושופטים.

                           בין הנושאים בהם נעסוק - יהושע כמנהיג; מעבר הירדן ומשמעותו; חטא עכן והשלכותיו; מאפייניה של תקופת השופטים ודמויותיהם של אהוד, גדעון, יפתח ושמשון, דבורה ויעל; פרשת פלגש בגבעה.

 


סוגיות חינוכיות בהיבט יהודי

שם המרצה:        הרב אלחנן אפטרגוט

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 18:45-17:20 סמסטר א'

מנושאי הקורס:    "דור לדור ישבח מעשיך" - החינוך היהודי בראי היהדות; מה בין חינוך לאילוף?; יצחק וישמעאל בני אברהם אבינו - האמנם כישלון חינוכי?; אחדות ואחידות במשפחת יעקב אבינו; בנערינו ובזקנינו נלך... לאן?; חוק חינוך חובה בתקופת ר' יהושע בן גמלא; אופי מולד ומזל כוכבים כמעצבי אישיות ודרך חינוכית.

 

אקולוגיה ויהדות

שם המרצה:        הרב אלחנן אפטרגוט

היקף הקורס:       28 שעות (2 ש"ש בסמסטר)

מועד:                  יום שלישי 18:45-17:20 סמסטר ב'

מנושאי הקורס:    סגולתו המיוחדת של האדם כמשלים הבריאה; האקולוגיה האתנוצנטרית והביוצנטרית; שימור הסביבה עפ"י היהדות; המהות האקולוגית של השבת; אחריותו של האדם למפגעים סביבתיים; אקולוגיה עתידנית עפ"י היהדות; אקולוגיה רוחנית, תרבותית ומוסרית.