י' ניסן ה'תש"פ | 04/04/2020 18:22:45
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי >> לוח תאריכים לשנת הלימודים תשע"ב 2012-2011
לוח תאריכים לשנת הלימודים תשע"ב 2012-2011

 

 

פתיחת שנת הלימודים   -   יום ראשון כ"ה בתשרי תשע"ב           (23.10.2011)

חופשת חנוכה                -   מיום רביעי כ"ה בכסלו                      (21.12.2011)

                                         ועד יום שלישי א' בטבת                    (27.12.2011)

סיום סמסטר א'            -   יום שישי ג' בשבט                               (27.1.2012)

מבחנים וחופשת סמסטר     -                                        מיום ראשון ה' בשבט       (29.1.2012)

                                        ועד יום שלישי ה' באדר                      (28.2.2012)

פתיחת סמסטר ב'          -   יום רביעי ו' באדר                              (29.2.2012)

חופשת פורים                -   ימים רביעי-שישי י"ג-ט"ו באדר          (7-9.3.2012)

חופשת פסח                  -   מיום חמישי ו' בניסן                           (29.3.2012)

                                        ועד יום שישי כ"א בניסן                      (13.4.2012)

יום העצמאות                -   ימים רביעי-חמישי ג'-ד' באייר        (25-26.4.2012)

חג השבועות                  -   ימים ראשון-שני ו'-ז' בסיוון           (27-28.5.2012)

סיום שנת הלימודים      -   יום שישי ב' בתמוז                             (22.6.2012)

מבחני סמסטר ב'           -   מיום ראשון ד' בתמוז                         (24.6.2012)