י' ניסן ה'תש"פ | 04/04/2020 16:57:27
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי >> מידע כללי
מידע כללי

הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנות, הכללים, תכניות הלימודים או זמני הקורסים בהתאם לצורך וזאת בלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.
מערכת מידע למרצים ולסטודנטים פועלת דרך אתר האינטרנט של המכללה ובה ניתן לקבל מידע על שינויי מערכת חד פעמיים, ציונים וכן הודעות שוטפות.
הפרסום במצגת המחשב בכל הקומות ובלוחות המודעות או באתר האינטרנט, כמוהן כמסירת הודעות אישיות.