י"ד חשון ה'תשע"ט | 23/10/2018 17:46:58
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי >> המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי

המרכז ללימודי המשך ופיתוח מקצועי במכללת שאנן מקיים מערך לימודים מגוון לעובדי הוראה בפועל ובשנת שבתון. במסגרת המרכז לומדים מאות מורים ומורות מכל הזרמים – הממלכתי, הממלכתי דתי, החינוך העצמאי וחב"ד, במסלולים שונים ובקבוצות לימוד המיועדות לגננות ומורים בפועל.

הקורסים מוכרים ע"י קרנות ההשתלמות ועומדות בכל דרישותיהן. הלימודים מוכרים גם לצורך מענקי שעות וגמולי השתלמות עפ"י הנחיות משרד החינוך.

למכללה יש הכרה מלאה כמוסד אקדמי מהמועצה להשכלה גבוהה והיא מוסמכת להעניק תואר אקדמי B.Ed.. רֹב הקורסים הניתנים במסגרת המרכז מוכרים לצורך קבלת התואר. כמו כן מתקיימים לימודים לתואר אקדמי שני M.Ed. בהיתר המועצה להשכלה גבוהה, בחינוך – הוראה ולמידה במערכות משלבות ובהוראת מקרא בראי הפרשנות היהודית לדורותיה .

במכללה קיים גם מסלול ייחודי ונפרד לר"מים ומורים בכירים המעוניינים להשלים תואר אקדמי.

לרשות המורים המשתלמים עומדים: ספרייה עשירה ומגוונת, עזרים אור-קוליים, מרכז משאבים להכנת שיעורים ועבודות, סדנאות לפיתוח אמצעי המחשה בהוראה, סדנאות להתנסות מעשית ויחידות מחשב.

כמו כן, קיים במכללה מרכז להוראה מתקנת בו מקבלים המורים קורסים בתחום ליקויי למידה בקריאה ובחשבון. במרכז זה מתקיימות סדנאות לאבחון ליקויים והתאמת דרכי טיפול.

בקורסים מסוימים משולבים סיורים לימודיים להשלמת הנושאים הנלמדים בקורס.

במכללה משתלמים מורים בעלי השקפות עולם שונות ואנו מקדמים את כולם בברכה אך מוצאים לנכון להדגיש כי המשתלמות נדרשות להופיע במכללה  עפ"י קוד הלבוש  הנהוג במכללה (בשמלות/חצאיות ובחולצות צנועות) ראה תקנון המכללה.

בטוחים אנו שאווירת הבנה וסובלנות תשרור במכללה, תוך כיבוד דיני תורת ישראל.