י' ניסן ה'תש"פ | 04/04/2020 18:11:59
מסלולי הכשרה לתואר ראשון >> המסלול להכשרת מורות לביה"ס היסודי
המסלול להכשרת מורות לביה"ס היסודי

(כיתות א'-ו')

מרכזת המסלול: גב' טלי פריד

המסלול להכשרת מורים בביה"ס היסודי מחנכים  לשלמות ומשמעות   

"אבל המחנך שרוצה לגלות את נשמת התלמיד הטמונה והגנוזה בו...מוכרח הוא  להרכין את עצמו אל התלמיד המתחנך על ידו, ולחדור אל תוך קטנותו ונמיכיותו, עד אשר יגיע אל ניצוץ נשמתו הגנוזה אף נעלמה, להוציאה, להצמיחה ולגדלה..."

(חובת התלמידים, האדמו"ר מפיאסצ'נא)

במסלול ביה"ס היסודי לומדים סטודנטיות וסטודנטים שבחרו ללמד  מתוך תחושת שליחות ואהבה להוראה בגיל זה. סטודנטים בעלי השקפת עולם דתית, יכולת למידה והתפתחות רגשית ואקדמית המהווים דוגמא אישית ומנהיגותית ראוייה.

בוגרי המסלול הינם:
בעלי זהות אישית-חינוכית אותנטית.
בעלי השקפת עולם דתית-ערכית  המכוונת את עשייתם החינוכית.
מחנכים מעצימים:
• מבינים לעומק את הצרכים הרגשיים, הקוגניטיביים והחברתיים של תלמידים בגיל בי"ס יסודי.
• מטפחים את האישיות השלמה של כל תלמיד.
• מחזקים הערכה עצמית חיובית, סקרנות ויכולת למידה משמעותית.
• נענים לצרכים הייחודיים של לומדים שונים.
בעלי יכולת גבוהה של  למידה וכישורי הוראה  מקצועיים.
בעלי מומחיות בהוראה בתחומי העברית ובשני תחומי דעת נוספים.
בעלי מנהיגות חברתית: מעורבים, אחראים ותורמים לקהילה.

רציונאל
ילדים בגיל ביה"ס היסודי נמצאים בשלב מרכזי של התפתחות וצמיחה של כלל הכוחות הפנימיים החיוניים ללמידה. ילדים שהתפתחותם תקינה מפתחים תחושת הערכה עצמית גבוהה שהינה ה"מנוע" ללמידה. לשם כך משימה מרכזית ביותר של מורים בביה"ס היסודי היא בתחום ההתפתחות הרגשית. לחזק תחושת מסוגלות של לומדים ולטפח בהם כוחות פנימיים ומוטיבציה ללמידה. חווית למידה מתוך סקרנות וחווית למידה המונעת ע"י הצלחות הן האמצעים לפיתוח רגשי של תלמידים צעירים. ילדים אוהבים מטבעם ללמוד. יש להם סקרנות טבעית וחשוב לשמר אותה ולמנוע התפתחות של חוסר אונים נרכש. מפגש עם מחנכים משמעותיים הינו הכרחי לטיפוח התפתחותו האישית הכוללת של כל ילד וחיזוק  תחושת השייכות  החברתית שלו.
מטרה מרכזית נוספת של מורים בביה"ס היסודי היא להעניק בסיס איתן בקריאה,כתיבה,מתטיקה וכישורי למידה המבוססים על חשיבה והבנה. תחושת המסוגלות בגיל בי"ס יסודי מותנית בהצלחה בכישורי יסוד אלה.
בחינוך הממלכתי דתי יש חשיבות רבה ללימוד מקצועות הקודש במטרה לחזק את זהותם הדתית של התלמידים ואת יכולתם להשתלב בקהילה הדתית.
האתגר של שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה הינו אתגר מרכזי נוסף בביה"ס היסודי. אתגר זה מחייב אף הוא מפגש עם מורים משמעותיים המפתחים אמפתיה ורגישות לצרכים המיוחדים של תלמידים אלו, המאפשרים להם השתלבות משמעותית ותורמת בחברה הרגילה, ובד בבד מטפחים אצל הילדים האחרים הבנה וקבלה של השונה והמיוחד.
המטרה: הכשרת מורים מחנכים ומורים מקצועיים המחזקים את אישיותם והשקפת עולמם הדתית-חינוכית, מתמחים בהיכרות מעמיקה עם גיל הילדים ובעלי כישורי הוראה מקצועיים.


דגשים מרכזיים בהכשרה:
• העצמה ופיתוח תחושת מסוגלות של הסטודנטים ושל התלמידים.
• היכרות מעמיקה עם ההיבטים ההתפתחותיים בגיל בי"ס יסודי בתחומים הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים.
• חיזוק כישורי הוראת עברית. טיפוח אהבת קריאה של תלמידים.
• התמחות בשתי דיסציפלינות נוספות ע"פ בחירה מתוך מגוון התמחויות רלוונטיות במקצועות הליבה בבתי הספר היסודיים הדתיים:
תנ"ך, תושב"ע, מתמטיקה , אנגלית.
• מתן מענה להטרוגניות בכיתה: הוראה המכוונת לפרט במקביל להוראה כיתתית(היכרות עם "אופק חדש").
• רכישת כלים להבנת התנהגויות של תלמידים ולפיתוח אקלים חיובי ותחושת קהילתיות בכיתה.
• פיתוח יזמות ומעורבות חברתית באמצעות פרויקטים אישיים וקבוצתיים.
• הוראה- למידה בסביבה מתוקשבת בשילוב טכנולוגיות מחשוב מתקדמות המאפשרת:
שינוי מוקד השיעור מהוראה פרונטאלית ללמידה בדרכי הוראה מגוונות כגון למידה שיתופית, למידה מותאמת אישית, למידה פעילה בתוך סביבה אותנטית ועוד.

מבנה תכנית הלימודים:
הסטודנטים במסלול זה ילמדו 96 שעות בחלוקה הבאה:
לימודי דיסציפלינה בהיקף של 26 שעות באחד מתחומי הדעת: תנ"ך, תושב"ע, אנגלית, מתמטיקה.
לימודי חטיבה בהיקף של 15 שעות באחד מתחומי הדעת : תנ"ך, תושב"ע.
כל הסטודנטים יתמחו בחטיבת לימודי חינוך והוראה לביה"ס היסודי בהיקף של 15 שעות.
לימודי חינוך בהיקף של 19 שעות
התנסות בהוראה בהיקף של 15 שעות
לימודי יסוד בהיקף של 6 שעות
התנסות מעשית-15 שעות
חטיבת חינוך והוראה לבי"ס יסודי – אשכול חובה לכל ההתמחויות-15 שעות

דגש מרכזי בהכשרה הוא בחיזוק העצמה אישית ופיתוח תחושת מסוגלות להוראה.תהליכי ההעצמה כוללים:
- השתתפות בסדנת "המחנך המעצים": הסדנה עוסקת במגוון נושאים.מודעות עצמית, תקשורת בין אישית,ניהול מערכות יחסים מעצימות. הסטודנטיות מתנסות בקידום מיומנויות תוך-אישיות ובין-אישיות.
- חשיפת הסטודנטיות למאמרים ודמויות  המחזקים את תפיסת השליחות החינוכית  בהוראה  בכלל ובהוראה לביה"ס היסודי בפרט  וכן את הדגש המיוחד של היהדות בנושאים חינוכיים שונים.
- כתיבת "יומן מסע" אישי רפלקטיבי: בשנים ב'-ג' הסטודנטיות כותבות "יומן מסע" אחת לשבוע  ובו הן מנסחות באופן שוטף את השקפת עולמן החינוכית תוך מתן דוגמאות מעצבות מתוך ההתנסות בהוראה או/ו הלמידה האקדמית. את הכתיבה מלווה המד"פית בקריאה ובהתייחסות שוטפת.
- קורסים העוסקים באקלים כיתה מיטבי ובחיזוק כישורים רגשיים בהוראה ובהם: ניתוח התנהגות יישומי, הכיתה כקבוצה חברתית וגישור.
-  בסיום הלימודים מציגות הסטודנטיות מסמך המייצג את תפיסת עולמן האישית-חינוכית כפי שהתגבשה לאורך שנות הלימודים.
"התכלית שלנו היא לצמוח כבני אנוש, להתבונן לתוך עצמנו, לגלות את מקור השלווה, המחשבה והעוצמה, שהוא האני הפרטי שלנו ולהתבסס עליו, אז נוכל להגיע אל האחרים באהבה, בהשלמה ובסבלנות – מתוך תקווה שנוכל להגשים את עצמנו ביחד" 

תכניות מיוחדות:
מסלול מצוינות ובו  תכניות לימודים ייחודיות המאפשרות השלמת תואר ראשון בשלוש שנים.
מדרשת "שאנן"
במכללה פועלת מדרשת "שאנן", המאפשרת לסטודנטיות מעוניינות לשלב לימודי תורה לשמה, ולהעמיק את תפיסת עולמן האישית, רוחנית.

 

תנאי קבלה וסיום לימודים במסלול
תנאי הקבלה למסלול הם: ציון התאמה 500 לפחות (ממוצע משוקלל בגרות ופסיכומטרי), פטור מהמבחן הפסיכומטרי על סמך ממוצע בגרות 92 ומעלה, ראיון אישי, בחינה ביהדות, תרגיל בכתב: דילמה חינוכית.
תנאי הקבלה להשלמת לימודי תעודת הוראה כוללים, בין השאר:
- ציון ממוצע בתואר הראשון – 75 לפחות.
- הסטודנט סיים לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע 75 לפחות.
- הסטודנט ישלים לימודים בתחומי דעת שבהם אין לו תואר אקדמי או שיש לו רקע דיסציפלינארי חלקי בלבד. ההשלמה היא לפי המפורט בהחלטת המתווים ועדכוני המל"ג בנושא.
משך הלימודים הכולל לתואר ראשון ותעודת הוראה יהיה ארבע שנים לפחות, להוציא מסלול מצוינים בו סיום הלימודים הוא לאחר שלוש שנים.
הדרישות לקבלת זכאות לתואר ולתעודת הוראה: סיום כל החובות הלימודיות בציון 65 לפחות על-פי דרישת משה"ח והמל"ג.
בוגרי המסלול היסודי יכולים להשתלב בעבודה במגוון אפשרויות:
- מורה מחנך בכיתות א'-ו'.
- מורה מקצועי בכיתות א'-ו'.
- מורה בחינוך המשלים, במועדוניות ובפנימיות היום.
- ריכוז תחומים נדרשים בבית הספר כגון: גישור, ריכוז חברתי ועוד
אפשרויות הקידום העומדות בפני בוגרי המסלול היסודי הן:
- לימודים לתואר שני במכללה.
- לימודי תעודה בבית הספר ללימודי המשך במכללה.

אפשרות שילוב מסלול גיל הרך כיתות א-ב ושילוב חינוך מיוחד.*

* מסלול זה יהיה מותנה במספר הנרשמות. הנרשמות יהיו חייבות בתנאי קבלה כמקובל בלאותו מסלול באותה שנה. פירוט תכנית הלימודים: