ט"ו תשרי ה'תש"פ | 14/10/2019 13:50:56
מועדים, אירועים וכנסים >> זמנים ומועדים >> מבנה שנת הלימודים
מבנה שנת הלימודים

המכללה קשורה במוסדות החינוך הממ"ד בישראל בפעילותה השוטפת בהכשרה מעשית. לפיכך צמודים, בדרך כלל, מועדי שנה"ל ללוח התאריכים והחופשות, המתפרסם על-ידי משרד החינוך.
שנת הלימודים נחלקת לשתי עונות (סמסטרים). בתום כל עונת לימודים – מתקיימים מבחני סיום.
רוב הקורסים ניתנים בהיקף של שתי שעות בשבוע (2 ש"ש) במשך סמסטר אחד, או לאורך כל שנת הלימודים.
במשך שנה"ל משובצים כ-3-2 שבועות של "עבודה מעשית רצופה" (התנסות במוסדות חינוך) וכן שבוע של סדנאות מרוכזות בנושאים שונים.
לוח תאריכים מפורט לכל הפעילויות השנתיות – מתפרסם במהלך חופשת הקיץ ונשלח לכל סטודנט.