י"ב תמוז ה'תש"פ | 04/07/2020 11:38:16
מסלולי הכשרה לתואר ראשון >> תכנית המצוינות בהוראה
תכנית המצוינות בהוראה

במכללת שאנן מתקיימות שתי תכניות מצוינות :
מצוינות ארצית:
במסגרת התכנית "מצוינים להוראה" במכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה של משרד החינוך

מצוינות מכללתית:
תכנית פנימית של המכללה

מצוינות ארצית
א. מטרות התכנית
1. לגייס למערכת הכשרת המורים מועמדים בעלי כישורים מיוחדים (מנהיגותיים, יכולות למידה גבוהות), אשר בדרך כלל אינם פונים למקצוע ההוראה.
2. להכשיר מועמדים להוראה בעלי כישורים אלה בדרכים ייחודיות, על-מנת שיסייעו בהנהגת תהליכי שינוי במערכת החינוך.
3. לפתח מנהיגות חינוכית מובילה, שבעתיד תתפוס מקום מרכזי בקרב ציבור המורים במערכת החינוך.
ב. תנאי קבלה
תנאי הקבלה לתכנית – שנה א'
1.  סטודנטים בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 630, לאחר ריאיון קבלה (במכללות) לבדיקת התאמתם לתכנית. התאמתם תיבחן לאור התרשמות מאישיותם ונכונותם לקבל על עצמם את המחויבויות לאתגרי התכנית.
2. סטודנטים המוכיחים הצטיינות ערכית-חברתית מיוחדת, בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 615 ומעלה, לאחר ריאיון קבלה. האישור יינתן למספר מוגבל של סטודנטים.
תנאי הקבלה לתכנית – שנה ב'
לשנה ב' יתקבלו לתכנית: בוגרי שנה א' במכללות (עד 2 סטודנטים למכללה), שהוכיחו במהלך שנת הלימודים הראשונה הצטיינות מיוחדת במעשה ההוראה (במסגרת לימודי ההכשרה: התנסות/עבודה מעשית). המתמחים באחד ממקצועות הליבה, בעלי ציון מתאם שאינו נמוך מ-575; ושממוצע ציוניהם בשנה א' אינו נמוך מ-85.
ג.  הטבות למצטיינים
1. תכנית לימודים תלת-שנתית.
2. פטור מלא משכר לימוד על-ידי מלגת לימודים מותנית מועדפת ומלגה משלימה מטעם המכללה.
3.  מלגת קיום בסך 5000 ₪ בכל שנת לימודים.
4. תכנית לימודים, המשלבת הכשרה לתפקידים.
5. תכנית לימודים המשלבת דרכי הוראה-למידה מגוונות בקורסים ייחודיים, למידה עצמית, למידה מודרכת.
6. תינתן עדיפות לשיבוץ בסטאז' ובעבודה.
ד. התחייבות המצטיינים
1.  התמדה בתכנית – עד לסיומה. ציון מעבר משנה לשנה – 90 לפחות.
2.  מחויבות לעבודה בהוראה כנגד כל שנת מלגה – כמפורט בכתב ההתחייבות לקבלת המלגות המותנות.
3.  תרומה לקהילה- במכללה ומחוצה לה: פעילות התנדבותית הכוללת 4 ש"ש של מעורבות חברתית ואחריות קהילתית .
4.  השתתפות בפורומים וכנסים של התכנית הארצית.
5.  מנהיגות ויזמות חברתית במכללה.
6. פרישה מהתכנית ביזמת הסטודנט תחייב החזרת כל ההטבות הכספיות וביטול התכניות הייחודיות.

מצוינות מכללתית
א. מטרות התכנית
1. לגייס למערכת הכשרת המורים מועמדים בעלי כישורים מיוחדים (מנהיגותיים, יכולות למידה גבוהות), אשר בדרך כלל אינם פונים למקצוע ההוראה.
2. להכשיר מועמדים להוראה בעלי כישורים אלה בדרכים ייחודיות, על-מנת שיסייעו בהנהגת תהליכי שינוי במערכת החינוך.
3. לפתח מנהיגות חינוכית מובילה, שבעתיד תתפוס מקום מרכזי בקרב ציבור המורים במערכת החינוך.
ב. תנאי קבלה
1. סטודנטים בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 590, לאחר ריאיון קבלה במכללה לבדיקת התאמתם לתכנית. התאמתם תיבחן לאור התרשמות מאישיותם ונכונותם לקבל על עצמם את המחויבויות לאתגרי התכנית.
2. צריך לבדוק אם יש מקום לכניסה לתכנית לשנה ב' ???
ג. הטבות למצטיינים
1. תכנית לימודים תלת-שנתית.
2. תכנית לימודים, המשלבת הכשרה לתפקידים.
3. תכנית לימודים המשלבת דרכי הוראה-למידה מגוונות בקורסים ייחודיים, למידה עצמית, למידה מודרכת ביחד עם התכנית הארצית.
ד. התחייבות המצטיינים
1. התמדה בתכנית – עד לסיומה. ציון מעבר משנה לשנה – 90.
2. תרומה לקהילה – במכללה ומחוצה לה.
3. מנהיגות ויזמות חברתית במכללה.

שלוש נקודות - המגזין המקוון של תכנית המצוינים