ט"ו תשרי ה'תש"פ | 14/10/2019 14:00:21
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי >> הקורסים המוצעים בשנה"ל תשע"ב >> לימודי תעודה ופיתוח מקצועי
לימודי תעודה ופיתוח מקצועי

הכשרת מנהלים לחמ"ד

מרכזת:                 גב' טלי פריד

היקף הקורס:        קורס דו-שנתי בהיקף של 600 שעות לימוד

מועד:                    יום רביעי 15:30-8:45

תאריך פתיחה:      יום רביעי כ"ח בתשרי תשע"ב (26.10.2011)

קבוצת הלימוד:      מורים בחינוך הדתי בביה"ס היסודיים והעל-יסודיים, בעלי תואר ראשון (לפחות) וחמש שנות ותק בהוראה. תינתן עדיפות למורים שמלאו תפקידי ארגון וריכוז במערכת החינוך ולמנהלים במערכת החינוך בעלי ותק של שנה-שלוש שנים.

מטרות הקורס:      הכשרת עתודת מנהלים ומנהלות לחמ"ד, בעלי חזון חינוכי, כושר מנהיגות ויכולת לפעול במערכות מורכבות המצויות בשינויים מואצים; סיוע בעיצוב תפיסת עולם חינוכית-מנהלית מתוך מגמה לגבש, בעת הכניסה לעבודה בניהול, "אני מאמין" מוסדי (דבר שייעשה תוך שיתוף מלא של הצוות החינוכי בביה"ס); פיתוח מיומנויות ניהוליות וארגון תוך מתן דגש על דרך הפעילות המאפיינת מוסדות חינוך; עיגון טיפוח הכישורים וההתנסות, ברקע תיאורטי רלבנטי, המתקשר לעשייה החינוכית והניהולית; טיפוח יכולות בתקשורת בינאישית, הנהגת צוות ופתרון קונפליקטים.

מבנה הקורס:        יום לימודים מלא בכל שנה וכן צפייה והתנסות במיומנויות ניהול במסגרת העבודה המעשית (פרקטיקום).

תכנית הקורס בנויה סביב ארבעה מוקדים: סוגיות בחינוך ובמינהל חינוכי;

                             ידע מערכתי/ניהולי;
מיומנויות ניהול ומנהיגות;

                            פרקטיקום.

                            שלושת התחומים הראשונים יכללו בקורסים מרוכזים בהיקף של 56-14 שעות לימוד.

                            במסגרת הפרקטיקום יערכו סיורים במוסדות חינוך, תצפיות וליווי של מנהלים. תינתנה משימות ניהול והערכה ויוכן פרויקט גמר.


הרחבת הסמכה לחינוך מיוחד

היקף הקורס:        672-980 שעות (24 ש"ש - 35 ש"ש)

                            מחייב התנסות בחינוך מיוחד (למי שאינו עובד בחנ"מ).

                            אפשרות להכרה בלימודים קודמים.

אוכלוסיית היעד:   מורים לביה"ס היסודי ולחטיבה העליונה בעלי תואר אקדמי מוכר. עובדי הוראה חסרי תואר אקדמי יוכלו להשתתף בקורס במסגרת השלמת התואר האקדמי על-פי ההיקף הנדרש על-ידי משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.

                            המועמדים לקורס יעברו ראיון אישי.

מועד:                    יום שלישי 18:45-8:45

פתיחה שנה"ל:      יום שלישי כ"ז בתשרי תשע"ב (25.10.2011)

                            אפשרות ללימודים חלקיים גם ביום רביעי 17:15-8:45

רשימת שיעורים (חובה ובחירה):          

הילד בעל הצרכים המיוחדים - אפיונים רגשיים והתנהגותיים ותיאוריות באישיות

הילד בעל הצרכים המיוחדים - אפיונים קוגניטיביים ומסגרות טיפול

ליקויי קריאה - תיאוריות ודרכי אבחון

ליקויי כתיבה - אבחון ודרכי התערבות

טיפוח מסוגלות עצמית בחינוך המיוחד (סמינריון)

שיקום קריאה

סוגיות בטיפוח החשיבה (העשרה אינסטרומנטלית)

למידה מתווכת

טיפוח חשיבה בגיל הרך

שיקום החשיבה
הוראה מתקנת בחשבון
כישורי חיים בחינוך המיוחד
ביבליותרפיה
הילד החריג במקורות היהדות

תיאוריות האישיות
מוזיקה ככלי טיפולי

מבוא לנוירופזיולוגיה

מבוא לפסיכופתולוגיה

סוגיות חקר בחינוך המיוחד (סמינריון)

ליקויים מוטוריים

התפתחות תקינה של שפת אם

ליקויי שפה

התערבות שפה - פרויקט קשר

פיגור שכלי - היבטים חינוכיים ושיקומיים

התפתחות גרפומוטורית

אמנות ככלי טיפולי

פסיכולוגיה של ציורי ילדים

אסטרטגיות טיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים.

חוקים, עקרונות ומסגרות בחינוך המיוחד

דרכי הוראה בחינוך המיוחד

טיפוח מצוינות

שיפור התפקוד במצבי לחץ באמצעות אמנות.

לקויות למידה.

מתבגרים לקויי למידה.


הכשרת מובילי תכנית בית ספרית

חינוך לחיים במשפחה (בנים)

מרכז:                   הרב אברהם בר-דוד

היקף הקורס:        שנה אחת, 168 שעות (6 ש"ש)

אוכלוסיית היעד:   מורים מחנכים, ר"מים וראש ישיבות בבתי ספר על יסודיים לבנים, בעלי ותק בהוראה של 5 שנים לפחות.

מועד:                    יום שני 19:00-14:15

תאריך פתיחה:      יום שני י' בחשוון תשע"ב (7.11.2011)

תנאי קבלה:           המלצה והפנייה של ראש הישיבה/ראש המוסד החינוכי, ראיון קבלה אישי עם מרכז התכנית.

מנושאי הקורס:

1.    א.  תקופת ההתבגרות - מאפייני הגיל; המתבגר במשפחה ובקבוצת הגיל - ייחוד אישי ושייכות קבוצתית; קשיי התמודדות - סיכויים וסיכונים, התמכרויות, סכנות המדיה; דרכים להעצמה אישית; קבלת החלטות.

       ב.  עלומים - צרכים וציפיות; "בינו לבינה" לאור מקורות היהדות; מאפייני הקשר בחברה הדתית; אהבה ונתינה; התלבטות ומבוכה.

       ג.   לקראת הקמת משפחה - איש ואשה - מגדרים שונים ומהות שונה; יוצר הטבעים כמורה דרך; בחירת בת זוג; חובות וזכויות - בניית יחסי אנוש בדרך יהודית; ואהבת לרעייתך כמוך - כיצד?

2.    מתודולוגיה - בניית תכנית שנתית לפי קבוצות גיל; מיומנויות עבודה בקבוצה והפעלת סדנאות; דרכי הוראה ושימוש בחומרי עזר להעברת התכנית; סימולציה והתנסות בהנחיה ובהעברת נושאים מהתכנית.

 

 

לפרטים נוספים: הרב אברהם בר-דוד 052-3791962

הכשרת מורים חונכים

מרכזת:                 גב' שלומית גור

היקף הקורס:        קורס שנתי בהיקף של 168 שעות לימוד

מועד:                    יום שני 18:15-15:00

תאריך פתיחה:      יום שני ג' בחשוון תשע"ב (31.10.2011)

תנאי קבלה:           תואר אקדמי מוכר ותעודת הוראה

                            4 שנות ניסיון בהוראה, לפחות

                            שנתיים ניסיון במסלול/ במקצוע בו עובד המתמחה

                            המלצת הנהלת בית הספר והפיקוח

 

מטרות הקורס:      להכשיר מורים, גננות ובעלי מקצועות דסציפלינריים כ"חונכים" לעבודה עם מתמחים בהוראה, בשנת עבודתם הראשונה בארבעה תחומים עיקריים:

א.  פיתוח תפיסת תפקיד של "מורה חונך" כעמית - מסייע לעו"ה חדש בתוך המערכת החינוכית.

ב.  טיפוח כישורי הנחייה והדרכה לשם זיהוי צרכיו של המתמחה ותמיכה בקליטתו ובהסתגלותו.

ג.   הקניית כלים ליצירת דיאלוג דידקטי - חינוכי רפלקטיבי עם המתמחה.

ד.  בחינת דרכים להערכת המתמחה לקראת הסכמתו לקבלת רשיון הוראה.

 

מנושאי הקורס:     תפיסת התפקיד של המורה החונך; מיומנויות הדרכה והנחיה; יחסי מדריך - מודרך; המתמחה בתוך המערכת החינוכית (שיקולי דעת בהוראה, תכנון ההוראה, ניהול זמן, מיפוי הכיתה, הדיאלוג מורה - תלמיד, מעורבות הורים, תרבות בית-ספרית וכיו"ב); ניתוח שעורים ומשוב לאחר צפייה; הערכת המתמחה.

 

הקורס כולל הרצאות, עבודה סדנאית, סימולציות בהדרכה, ניתוח אירועים, ניהול פורטפוליו וקריאת ספרות מקצועית.

למסיימים בהצלחה מוענקת "תעודת חונך" מטעם משרד החינוך והמכללה.