י"ב תמוז ה'תש"פ | 04/07/2020 13:18:23
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי >> הקורסים המוצעים בשנה"ל תשע"ב >> לימודי M.ED.
לימודי M.ED.

תואר שני (.M.Ed) בהוראת תנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה

 

רציונל חינוכי

לימודי התואר השני בהוראת תנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה יַקְנוּ ללומדים ידע וכלים להעמקת העיון בטקסט המקראי ובפרשנויותיו; כלים קוגניטיביים וחווייתיים לעיצוב תפיסת הוראה, המחפשת קשרים בין תחומי-דעת אחדים; מודלים להבניית יחידות הוראה; התנסות בשיטות עדכניות בפיתוח צוותי הוראה ולמידה והערכת התוצרים.

 

התכנית כוללת לימודי מבוא ובהם סקירת-על של הפרשנות היהודית מראשיתה ועד תקופתנו; לימודי התמחות, הבוחנים מקרוב פרשנות קדומה, של ימה"ב ושל העת החדשה ומבחר מונוגרפיות ועיונים בספרי מקרא; כמו כן, סיורים בעקבות המקרא והדגשת תרומתן של דיסציפלינות משיקות להבנת המקרא.

במסגרת הלימודים ילמדו קורסים סמינריוניים וכן תוּכן עבודת גמר, אשר תשלב דיסציפלינה ומתודה.

התכנית כוללת גם לימודי תשתית בחינוך ובהם כלי מחקר מתודולוגיים, פיתוח חשיבה בסביבות לימודיות ויישומים טכנולוגיים מתקדמים.

 

מובילי התכנית:

פרופ' ישעיהו מאורי - ראש החוג למקרא

ד"ר טליה הורוביץ - ראש התכנית

מסגרת הלימודים

היקף כולל: 23 ש"ש

מועד:

הלימודים יתקיימו בע"ה יום אחד בשבוע, יום רביעי, בין השעות 18:45-8:45 במשך שנתיים, באווירה תומכת, מאתגרת ופתוחה.

 

תנאי קבלה:

 • א. מורים בעלי תואר ראשון בתנ"ך ( B.A.+ תעודת הוראה, או בעלי תואר B.Ed.).
 • ב. ותק של שלוש שנים בהוראה ויותר.
 • ג. ציון ממוצע 80 ומעלה בלימוד התואר הראשון.
 • ד. ראיון אישי (זימון לראיון יישלח רק לאחר קבלת טופס הרישום והמסמכים הנלווים).
 • ה. לימודי השלמה למי שלא למד תנ"ך לתואר ראשון. היקף ההשלמה יקבע לפי הלימודים הקודמים.

 

 

לפרטים נוספים:           ד"ר ערן לויזון - מנהל המרכז ללימודי המשך    04-8780023

                                    ד"ר טלי הורוביץ - ראש התכנית                      04-8712211

להרשמה:

מכללת שאנן - היחידה ללימודים מתקדמים                                          טל: 04-8780021/23

ת.ד. 906 קרית שמואל, חיפה 26109                                                       פקס: 04-8714446

                                                                                                           מייל: levison@shaanan.ac.il


תכנית הלימודים - M.Ed. בהוראת תנ"ך

 

 

1.          לימודי תשתית בחינוך - 3 ש"ש

3 ש"ש מתוך  5 ש"ש

שיטות מחקר והערכה

ד"ר שרה כ"ץ

1 ש"ש

סדנת יישומי טכנולוגיה מתקדמים בהוראה

ד"ר יעקב אמיד

1 ש"ש

פיתוח צוותי הוראה ולמידה

ד"ר יעקב אמיד

1 ש"ש

פיתוח חשיבה בסביבות לימודיות

ד"ר זהבה ביגמן

2 ש"ש

2.               לימודי התמחות - 14 ש"ש

2.א.         מבואות - 3 ש"ש

3 ש"ש מתוך  4 ש"ש

סדנה טקסטואלית

פרופ' ישעיהו מאורי

1 ש"ש

גישות ומגמות בפרשנות המקרא מהמקרא ועד סוף תקופת הגאונים

פרופ' ישעיהו מאורי

1 ש"ש

גישות ומגמות בפרשנות המקרא לאחר תקופת הגאונים ועד העת החדשה

פרופ' ישעיהו מאורי

1 ש"ש

תרומת האפיונים הספרותיים של המקרא לפרשנותו

ד"ר טליה הורוביץ

1 ש"ש

2. ב.         שיעורי התמחות - 11 ש"ש

11 ש"ש מתוך  16 ש"ש

פרשיות מן המקרא בראי הפרשנות היהודית הקדומה

פרופ' ישעיהו מאורי

2 ש"ש

פרשנות המקרא בקומראן

פרופ' דבורה דימנט

1 ש"ש

שילוב ספרות האגדה בהוראת הסיפור המקראי

ד"ר אפרים זאנד

1 ש"ש

הגות פילוסופית במקרא אצל פרשנים יהודים בימי הביניים

פרופ' מנחם קלנר

1 ש"ש

מגילות קהלת ושיר השירים לאור פרשנות קדומה ומאוחרת

ד"ר טליה הורוביץ

1 ש"ש

פרשנות המקרא לאור טעמי המקרא והמסורה

ד"ר לאה הימלפרב

1 ש"ש

גישת שמואל דוד לוצאטו (שד"ל) למקרא ולפרשנותו

פרופ' משה צפור

1 ש"ש

גישת ר' שמשון רפאל הירש למקרא ולפרשנותו

ד"ר לאה הימלפרב

1 ש"ש

תפילות במקרא בראי פרשנותן

ד"ר עמיחי נחשוון

1 ש"ש

ישראל ושכנותיה על-פי התפיסה המקראית לאור פרשנות קדומה ומאוחרת

ד"ר עמיחי נחשוון

1 ש"ש

סוגיות מקראיות בראי הספרות העברית החדשה

ד"ר טליה הורוביץ

2 ש"ש

סיורים בעקבות המקרא

ד"ר יוסף שפנייר

1 ש"ש

סוגיות נבחרות במקרא לאור הגיאוגרפיה, הארכיאולוגיה והריאליה המקראית

ד"ר יוסף שפנייר

2 ש"ש

3.          יישום דיסציפלינארי: סמינריונים - 4 ש"ש

4 ש"ש מתוך  6 ש"ש

דילמות חינוכיות וערכיות בספרות המקראית

ד"ר ניסן אררט

2 ש"ש

סוגיות משפחה בראייה פרשנית אינטגרטיבית

ד"ר טליה הורוביץ

2 ש"ש

פרשנות ימה"ב ככלי להוראת המקרא

פרופ' ישעיהו מאורי

2 ש"ש

4.          סדנה מנחה לעבודת גמר יישומית - 2 ש"ש

סדנה להכנת עבודת גמר יישומית

ד"ר טליה הורוביץ, ראש התכנית,
וצוות M.Ed.

2 ש"ש

       

תואר שני (M.Ed.) בחינוך - הוראה ולמידה במערכות משלבות

רציונל חינוכי

מערכות חינוך בעולם עוברות בעת הזאת שינויים מהותיים. יחסה של החברה אל הילד השונה השתנה מאוד בחמישים השנים האחרונות. מדיניות ה"הבדלה" שמהותה הרחקת ילדים בעלי צרכים מיוחדים והשמתם במסגרות חינוך נפרדות התחלפה במדיניות ה"הכלה". זהו שינוי מהותי בתפיסות, בעמדות, במנהלה, בעשייה, בתמיכה ובאופי השירותים הנדרשים למען ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

כ-15% מכלל האוכלוסייה בישראל, הם אנשים בעלי קשיים שונים הזקוקים לסיוע לצורך מימוש פוטנציאל היכולות שלהם, חלקם בעלי פוטנציאל קוגניטיבי גבוה מאוד.

ההנחה הבסיסית ביסוד תכנית ה-M.Ed. במכללת שאנן היא כי הצלחת השילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות מותנה בראש ובראשונה במורה הכיתה - הכשרתו, עמדותיו, התנהלותו בכיתה עם כלל הילדים ועם הילדים המשולבים, עבודתו עם אנשי המקצוע האחרים ושיתוף הפעולה שלו עם הורי התלמידים.

מובילי התכנית:

פרופ' איריס לוין

ד"ר אסתר טוב לי

מסגרת הלימודים

היקף כולל: 23 ש"ש

מועד:

הלימודים יתקיימו בע"ה יום אחד בשבוע, יום רביעי, בין השעות 18:45-8:45 במשך שנתיים, באווירה תומכת, מאתגרת ופתוחה.

שנה א' -    הרחבת ידע בתחומי מחקר. בניית תשתית ידע בשני אשכולות החובה ובחירת מוקד התמחות אחד מתוך שני מוקדי הבחירה.

שנה ב' -    העמקת ידע בעריכת מחקר, רכישת כלי עבודה מעמיקים באשכולות החובה ומעבר לפסים אופרטיביים במוקד בחירה אחד מתוך שניים.

תנאי סף לקבלה

א.    בעלי תואר ראשון: .B.A + תעודת הוראה, או בעלי תואר B.Ed..

ב.    3 שנות ותק בהוראה.

ג.     עבודה בפועל במערכת החינוך.

ד.    ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי .B.A. / B.Ed.

ה.    ראיון קבלה והתייחסות המועמדים לאירוע חינוכי (case-study).

ו.     בחינת כניסה באנגלית לתואר שני (הבנת הנקרא) בציון 75 לפחות.

 

תכנית הלימודים -  M.Ed.בחינוך

א.

לימודי תשתית

7 ש"ש

 

 • 1.

שיטות מחקר כמותיות

ד"ר שרה כ"ץ

1 ש"ש

 • 2.

שיטות מחקר איכותניות

ד"ר שרה כ"ץ

1 ש"ש

 • 3.

המורה והילד בעל הצרכים המיוחדים:
אפיונים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים

ד"ר חוה סימון

1 ש"ש

 • 4.

דרכי הוראה ייחודיות לילדים בעלי צרכים מיוחדים בתוך הכיתה

ד"ר אסתר טוב לי

1 ש"ש

 • 5.

ילדים בעלי צרכים מיוחדים בראי מקורות היהדות

ד"ר יעקב אמיד

1 ש"ש

 • 6.

הערכה מעצבת נוכח חינוך מבוסס סטנדרטים

ד"ר שרה כ"ץ

1 ש"ש

 • 7.

היבטים מערכתיים אינטגרטיביים בבניית מערכות תומכות לילד השונה

פרופ' שונית רייטר

1 ש"ש

ב.

אשכולות התמחות

9 ש"ש

 

 

אשכול התמחות ראשון: מאפייניו של התלמיד השונה בכיתה

5 מתוך 7 ש"ש

 • 8.

שפה - נורמה, ליקויים וטיפוח במסגרת הכיתה

ד"ר זהבה ביגמן

1 ש"ש

 • 9.

שילוב תלמידים עם נכויות שונות בכיתה הכוללנית

פרופ' שונית רייטר

2 ש"ש - סמינריון

 • 10.

תלמידים עם הפרעות קשב בכיתה הכוללנית

ד"ר זהבה ביגמן

1 ש"ש

 • 11.

כלים לפיתוח חוסן אישי וחברתי של הילד השונה

ד"ר חוה סימון

1 ש"ש

 • 12.

לקויות למידה והפרעות הפוגעות בלמידה יעילה

ד"ר זהבה ביגמן

1 ש"ש

 • 13.

פיתוח חשיבה בסביבות לימודיות הטרוגניות

ד"ר זהבה ביגמן

1 ש"ש

 

אשכול התמחות שני: תקשורת, מנהיגות והעצמה

4 מתוך 7 ש"ש

 • 14.

בית-הספר כמערכת המפתחת צוותי הוראה לשילוב

ד"ר אסתר טוב לי

1 ש"ש

 • 15.

עבודת המורה עם הורים בעידן של תאים משפחתיים שונים

ד"ר חוה סימון

1 ש"ש

 • 16.

אקלים חברתי בכיתה המשלבת

ד"ר יעקב אמיד

1 ש"ש

 • 17.

המורה המשלב: "מנהל מקרה" ומנהיג של צוות שילוב

ד"ר חוה סימון

1 ש"ש

 • 18.

שחיקת מורים בכיתות משלבות - סיבות ודרכי מניעה

ד"ר יעקב אמיד

1 ש"ש

 • 19.

טיפוח חוללות עצמית ללמידה(self-efficacy) ,

להובלת שינויים: העצמה אישית ופרופסיונאלית

ד"ר שרה כ"ץ

2 ש"ש - סמינריון

ג.

מוקדי בחירה

5 ש"ש

יש לבחור מוקד אחד מתוך שניים

 

 

 

מוקד בחירה א': בית הספר הכוללני - לקויות למידה

 • 20.

קריאה וכתיבה - נורמה וליקויים

פרופ' דויד שר

1 ש"ש

 • 21.

נורמה וליקויים בלמידת מתמטיקה

ד"ר איליה סניצקי

1 ש"ש

 • 22.

ליקויי קריאה וכתיבה - הוראה, איתור טיפוח ומניעה

ד"ר אסתר טוב לי

2 ש"ש- סמינריון

 • 23.

אבחון וטיפול כיתתי בתלמידים מתקשים במתמטיקה

ד"ר איליה סניצקי

1 ש"ש

 

 

 

מוקד בחירה ב' : גיל רך - התפתחות רגילה וחריגה

 • 24.

"דרך המלך" - התפתחות ניצני אוריינות בגיל הגן

פרופ' איריס לוין

1 ש"ש

 • 25.

טיפוח והעשרה של ניצני אוריינות לכל ילדי הגן

פרופ' איריס לוין

2 ש"ש- סמינריון

 • 26.

איתור מוקדם של חסכים בגיל הרך - טיפוח, העשרה והשלמה

ד"ר אסתר טוב לי

1 ש"ש

 • 27.

התפתחות קוגניטיבית וטיפוחה בקרב כל ילדי הגן

פרופ' איריס לוין

1 ש"ש

ד.

עבודת גמר יישומית

2 ש"ש

 

 • 28.

"מתיאוריה למעשה" - סדנת ליווי להכנת עבודת גמר יישומית

ד"ר יעקב אמיד
וצוות מורי M.Ed.

2 ש"ש

         

 

 

לפרטים נוספים:         ד"ר ערן לויזון - מנהל המרכז ללימודי המשך                           04-8780023

                                             ד"ר אסתר טוב לי - ראש התכנית                                                 052-5729898

להרשמה:

מכללת שאנן - היחידה ללימודים מתקדמים                                                                         טל: 04-8780021/23

ת.ד. 906 קרית שמואל, חיפה 26109                                                                                        פקס: 04-8714446

                                                                                                        מייל: levison@shaanan.ac.il