י"ב תמוז ה'תש"פ | 04/07/2020 12:06:11
אודות המכללה >> התנסות בעבודה במערכת החינוך
התנסות בעבודה במערכת החינוך

ההתנסות במוסדות חינוך מתחילה בשנת הלימודים הראשונה. בכל שנה היקף ההתנסות הוא, יום בשבוע. כמו כן, מתקיימות במשך שנת הלימודים תקופות רצופות של עבודה מעשית, של סיורים לימודיים ושל פעילויות משולבות עם מוסדות החינוך, שהסטודנטים מתאמנים בהן.
העבודה המעשית מתקיימת, בדרך כלל, באזור חיפה והקריות. בשנה ג' ייעשה מאמץ לאפשר לסטודנטים להתנסות בבתי ספר ובגנים באזור המגורים. הצבה זו תלויה בהצלחה בעבודה מעשית בשנה ב' ובאפשרות ההדרכה במקום.
כל סטודנט חייב לנהל תלקיט, שבו ידווחו כל שיעורי ההתנסות ושאר הפעילויות הקשורות בהכשרה מעשית.
היקף ההתנסות ואופייה משתנה לפי מסלול ההתמחות.
תחולק חוברת עם פרטי ההתנסות, היקפה ואופייה, בראשית שנת הלימודים.