י' ניסן ה'תש"פ | 04/04/2020 18:28:46
מסלולי הכשרה לתואר ראשון >> המסלול להכשרת מורים ומורות לבית הספר העל-יסודי (ז´-י´)
המסלול להכשרת מורים ומורות לבית הספר העל-יסודי (ז´-י´)

מרכזת המסלול: ד"ר יעל שחור

מסלול לימודים זה מכשיר מורות לבית הספר העל יסודי (ז'-י')
מטרת המכללה להכשיר מורה לחטיבה העליונה, שהשקפת עולמה החינוכית מבוססת על מסד ידע וכישורים  אקדמיים במדעי החינוך והיהדות.
יכולתה האקדמית של הסטודנטית בתחום מקצועות ההוראה מתבסס על שליטה בגופי  ידע ועל מיומנויות חקר עצמאיות.
כמכשירים במכללה אקדמית דתית, אנו מאמינים שהיהדות מחנכת למוסר חברתי ערכי, למודעות להוראה משמעותית, לראיית התלמיד כאדם  וצלם אלוקים,ולתפיסת ההוראה כשליחות ויעוד אישי ולאומי.

א. לימודי החינוך
1. היסודות העיוניים והמחקריים של החינוך נועדו לסייע לסטודנט לרכוש מיומנויות לימוד אקדמיות, בהם כלולים קורסי פסיכולוגיה, מחשבת החינוך, והמחקר החינוכי בהוראה. קורסים אלו יינתנו בשנים א'-ב'.
2. לימודים מתודיים ילוו את הסטודנט בכל שנות הלימודים. במסגרת זו יעסקו הקורסים בהיבטים פסיכולוגיים, הנוגעים לפסיכולוגיה קוגניטיבית, לפסיכולוגיה התפתחותית לשכבת הגיל הרלוונטית, לשילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים, המשולב בחינוך הרגיל עם הקשר ללקויות, דיסלקציה, והיפר-אקטיביות, הגדרות ודרכי טיפול, ובהיבטים שונים של חקר תהליך ההוראה. הקורסים של שנה ד' ידגישו העמקה בדרכי המחקר החינוכי, ובמסגרתם תיכתב עבודה סמינריונית.
מטרת הלימודים המתודיים, לקשר בין הקורסים העיוניים בתחומי החינוך ומדעי העזר הנלווים אליהם, לבין המעשה החינוכי כפי שהוא בא לידי ביטוי בעבודה המעשית. 

ב. לימודים דיסציפלינריים
לימודים דיסציפלינריים הם נדבך מרכזי בהתפתחותו האקדמית של הסטודנט. הסטודנט יתמחה בלימודי מקרא בהיקף של 26 ש"ש. בנוסף לכך, יבחר בהתמחות נוספת: תורה שבעל-פה בהיקף של 26 ש"ש, או מתמטיקה בהיקף של 30 ש"ש, או אנגלית בהיקף של 30 ש"ש. פירוט הקורסים הנלמדים וחלוקתם לחטיבות מופיע להלן – כל דיסציפלינה בנפרד.

ג. לימודי יסוד והכשרה
לימודים אלה כוללים קורסים בלשון וקורסים באנגלית, לימודי אוריינות ממוחשבת ולימודי תרבות/מורשת עם וחינוך לאזרחות.

ד. התנסות בהוראה
ההתנסות בהוראה היא חלק מרכזי בהכשרת הסטודנט לתפקידו כמורה, ובמסגרתה יתנסה הסטודנט במסגרות הוראה שונות. בשנה א' – צפייה והוראה במסגרות שונות של בית-ספר על-יסודי בדיסציפלינת נבחרות מההתמחויות: מקרא, תושב"ע, מתמטיקה, אנגלית, ההיסטוריה. בשנים שלאחר מכן יתמקד הסטודנט בהוראה, בסדנאות ובפעילות פדגוגית והוראת פרוייקט הסיום בכיתות ז'-י' במקצועות התמחותו.

ה. לימודי העשרה
בנוסף ללימודי החינוך והדיסציפלינות השונות – יינתנו קורסי העשרה במחשבת היהדות וכן ייחשף המורה לעתיד למגוון רחב של תחומי תרבות.
בכל אחת משנות הלימודים, הסטודנט ישתתף במגוון סיורים מודרכים להכרת הארץ, המחזקים את אהבת המולדת ומכשירים אותו לשילובו במסגרת עבודתו כמורה.
לימודי החינוך, הדיסציפלינות ותחומי התרבות המגוונים מכוונים לעצב מחנך בעל אישיות רב-צדדית, המושרשת בהוויה החברתית-ההשקפתית-הדתית המגוונת, שעליו לפעול בה כמורה. תוכנית הלימודים – מסלול על יסודי (כיתות ז´-י´)