ב' אדר ה'תש"פ | 27/02/2020 00:31:40
הוצאה לאור >> שנתון >> כרך ט"ז - תשע"א, לזכרו של הרב ד"ר שלמה חריר ז"ל
כרך ט"ז - תשע"א, לזכרו של הרב ד"ר שלמה חריר ז"ל
עורך: ד"ר ניסן אררט
עריכה לשונית-עברית:  אסף מאלי, אורית בן-נון ויפעת פישר
עריכה לשונית-אנגלית: ד"ר אליוט סימון
ד"ר יחיאל פריש דבר ההנהלה
ד"ר ניסן אררט עם השנתון
הרב יעקב קליין הספד בעת הלוויה
אברהם אוחיון הימים הנוראים – בתורה ובחז"ל
ד"ר ניסן אררט הריאיון עם האל במשכן ובמקדש
יובל ברח"ד אפיון היחסים בין אברהם ללוט  (עיון בבראשית יא-יג)

ד"ר טליה הורוביץ, רחלי קליין

מהו המניע למלחמות שמשון בפלשתים?
הרב ד"ר ירמיהו מלחי ר' ישעיה דטראני משמר המסורת האיטלקית לנוסח של פירוש רש"י לתלמוד
ד"ר נתן קלאוס תהילים נו 5-4ב – המבנה הקדקודי
ד"ר יעקב אמיד גלגול הרעיון החינוכי של הספר "שרשי-אמונה"  בקרב קהילות יהודיות בראשית המאה ה-י''ט
שרה רחל טאובנבלט (מהלו) מעשה רבי פרידא – עיונים באגדתא
הרב רונן לוביץ המושגים "קידוש-השם" ו"חילול-השם" בהגות של הציונות הדתית
ד"ר יהושפט נבו דמות הצדיק ומעמד השכינה ויחסי-הגומלין שביניהם בספר "אזור אליהו" לר' אליהו מפולאב
ד"ר אורי צור משא ומתן שאין לו הכרח במספר סוגיות מבבלי עירובין
פרופ' מנחם קלנר בעיית מיהו יהודי לפי הרב יוסף קאפח
Saul hath slain his thousands, and David his ten thousands Prof. Michael Moore