ב' אדר ה'תש"פ | 27/02/2020 01:07:07
אודות המכללה >> שירותי סיוע ורווחה >> אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים

עם כניסתם ללימודים מצטרפים הסטודנטים במכללה, לאגודת הסטודנטים הארצית. תמורת תשלום דמי חבר (בצירוף תמונת דרכון) – ניתן לקבל כרטיס סטודנט, המאפשר קבלת הנחות בתחבורה הציבורית וכן שאר הזכויות המוענקות לסטודנטים בארץ. מועצת הסטודנטים במכללה מייצגת את הסטודנטים בפני האגודה הארצית, ויו"ר המועצה משמש נציג המכללה במועצת הסטודנטים הארצית. המועצה יוזמת פעילויות שונות בתחום החברתי והתרבותי ומסייעת להן.