ב' אדר ה'תש"פ | 27/02/2020 00:33:29
אודות המכללה >> שירותי סיוע ורווחה >> ייעוץ וסיוע אישי
ייעוץ וסיוע אישי

גורמים שונים במכללה עוסקים בייעוץ ובטיפול בבעיות הפרט.
המורים למקצועותיהם מסייעים בפתרון בעיות הנוגעות למקצועם. המדריכים הפדגוגיים מנחים ומתדרכים בנוגע לעבודה מעשית.
כמו כן קיימת במכללה יחידת סיוע (יח"ס) בראשות דיקנית הסטודנטים, שמטרתה – מתן תמיכה וסיוע לסטודנטים בטיפול בקשיים לימודיים ואישיים.
הפניות תהיינה חסויות וידועות לצוות היחידה בלבד. בקשות לסיוע תוגשנה לדקנית באופן אישי בפנייה בכתב.
ניתן לפנות ישירות לדיקנית המכללה, גב' הדסה מרכוס, לייעוץ ואוזן קשבת בכל בעיה לימודית, כלכלית או אישית.
משרד הדיקנית, בחדר 201, טל. ישיר: 04-8780020
או
בדוא"ל:
dikanit@shaanan.ac.il