ב' אדר ה'תש"פ | 27/02/2020 00:49:11
אודות המכללה >> שירותי סיוע ורווחה >> מלגות לימודים
מלגות לימודים

סיוע כספי ניתן לקבל באמצעות מערכת ההלוואות המותנות, כפי שצוין לעיל, ובאמצעות פרויקט פר"ח – פרויקט חונכות, המעניק מלגות לסטודנטים, אשר נתקבלו לפרויקט ועמדו בהתחייבותם. הרישום לפרויקט מתבצע אישית בדרך כלל בחופשת הקיץ באמצעות האינטרנט.
כמו-כן, קיימת קרן מלגות פנימית של המכללה, אשר מעניקה מספר מלגות לסטודנטים נזקקים, הלומדים תכנית מלאה בלימודים סדירים. גובה הסכום והקריטריונים לקבלת מלגה נקבעים על-ידי ועדת המלגות המוסדית.