כ"ד אב ה'תשע"ט | 25/08/2019 15:12:15
אודות המכללה >> שירותי סיוע ורווחה >> מלגות לימודים
מלגות לימודים

סיוע כספי ניתן לקבל באמצעות מערכת ההלוואות המותנות, כפי שצוין לעיל, ובאמצעות פרויקט פר"ח – פרויקט חונכות, המעניק מלגות לסטודנטים, אשר נתקבלו לפרויקט ועמדו בהתחייבותם. הרישום לפרויקט מתבצע אישית בדרך כלל בחופשת הקיץ באמצעות האינטרנט.
כמו-כן, קיימת קרן מלגות פנימית של המכללה, אשר מעניקה מספר מלגות לסטודנטים נזקקים, הלומדים תכנית מלאה בלימודים סדירים. גובה הסכום והקריטריונים לקבלת מלגה נקבעים על-ידי ועדת המלגות המוסדית.